ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 24,4% το ποσοστό της ανεργίας το δ΄ τρίμηνο του 2015

Στο 24,4% το ποσοστό της ανεργίας το δ΄ τρίμηνο του 2015

Ανακόπηκε η τάση αποκλιμάκωσης της ανεργίας κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2015, παρά το γεγονός ότι το ποσοστό μειώθηκε σημαντικά, στο 24,4%, σε σχέση με το 26,1% της αντίστοιχης περιόδου έναν χρόνο πριν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το δ΄ τρίμηνο του 2015 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.641.682 άτομα και των ανέργων σε 1.174.658.

Το ποσοστό ανεργίας ήταν 24,4% έναντι 24,0% του προηγούμενου τριμήνου και 26,1% του αντίστοιχου τριμήνου του 2014. Η απασχόληση μειώθηκε κατά 0,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξήθηκε κατά 3,0% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2014. Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 1,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 5,7% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2014. Γυναίκες, νέοι και μακροχρόνια άνεργοι ήταν και κατά το συγκεκριμένο τρίμηνο τα μόνιμα θύματα της ανεργίας. Αναλυτικά, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (28,4%) είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό των ανδρών (21,2%). Παράλληλα, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (49,0%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 54,3%. Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν ανέρχεται στο 22,6% του συνόλου των ανέργων, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 μήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα από το αν έχουν εργαστεί στο παρελθόν) αποτελούν, αντίστοιχα, το 74,3%.

Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν μισθωτή απασχόληση, το 12,1% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 83,1% αναζητά πλήρη αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειμένο να εργαστεί και με μερική απασχόληση. Τέλος, το 4,8% είτε αναζητά μερική απασχόληση είτε δεν ενδιαφέρεται αν θα βρει μερική ή πλήρη απασχόληση. Ενα ποσοστό ανέργων (6,4%) απέρριψε, κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2015, κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (31,5%), δεν ήταν βολικό το ωράριο εργασίας (18,4%) ή δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (13,2%). Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 9,4% του συνόλου των απασχολουμένων.