ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προχωράει η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης

prochoraei-i-ilektriki-diasyndesi-tis-kritis-2126597

Προχωράει η αποκαλούμενη «μικρή διασύνδεση» της Κρήτης μέσω Πελοποννήσου, σχέδιο που κρίθηκε οικονομικότερο έναντι της αρχικού φιλόδοξου σχεδίου διασύνδεσης μέσω της Αττικής, το οποίο, ωστόσο, παραμένει στον στρατηγικό σχεδιασμό του ΑΔΜΗΕ για το μέλλον. Ο ΑΔΜΗΕ δημοσίευσε χθες την προκήρυξη για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τη σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη «διασύνδεση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της νήσου Κρήτης με το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εναλλασσόμενου ρεύματος (Ε.Ρ.)». Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 70.000 ευρώ και οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 30 Μαρτίου.

Η αποκαλούμενη «μικρή διασύνδεση» της Κρήτης μέσω της Πελοποννήσου επελέγη σε αυτή τη φάση κυρίως για λόγους οικονομικούς. Το συνολικό κόστος της διασύνδεσης Κρήτης – Πελοποννήσου μέσω εναλλασσόμενου ρεύματος 150 KV ανέρχεται σε 180-190 εκατ. ευρώ έναντι της διασύνδεσης με την Αττική μέσω καλωδίου συνεχούς ρεύματος, το κόστος της οποίας υπολογίζεται σε 1 δισ. ευρώ. Το σκεπτικό αυτού του σχεδίου, το οποίο χαρακτηρίζεται από τον ΑΔΜΗΕ «διασύνδεση εξοικονόμησης», στηρίζεται στην άμεση κάλυψη των φορτίων βάσης του συστήματος της Κρήτης, συνολικής ισχύος 250-300 MW, με περιορισμένο κόστος, της τάξης των 180-190 εκατ. ευρώ, που θα περιορίσει το κόστος που σήμερα πληρώνουν οι καταναλωτές για την ηλεκτροδότηση της Κρήτης από τα 400 εκατ. ευρώ ετησίως στα 200 εκατ. ευρώ. Για την υλοποίηση του έργου θα αξιοποιηθούν υφιστάμενες υποδομές. Η διασύνδεση θα ενώνει τον κόμβο των Χανίων με τον κόμβο των Μολάων στην Πελοπόννησο, ενώ από εκεί, μέσω εναέριας γραμμής, θα υπάρξει διασύνδεση του ΑΗΣ Μεγαλόπολης για τη μεταφορά στην Κρήτη της παραγόμενης ενέργειας.