ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μικρή ανάκαμψη του οικονομικού κλίματος τον Μάρτιο

02s4biom1

Δύο αντίρροπες τάσεις καταγράφονται στην τελευταία έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Από τη μία ο δείκτης οικονομικού κλίματος σημείωσε οριακή βελτίωση τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, στις 90,1 μονάδες από τις 89 μονάδες, βελτίωση που αποδίδεται στην πιθανή προσδοκία των επιχειρήσεων για ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Από την άλλη, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποχώρησε στο δυσμενέστερο επίπεδό του από τον Σεπτέμβριο του 2013, καθώς προεξοφλούνται ήδη αρνητικές εξελίξεις στη ζήτηση από την οριστικοποίηση των νέων φορολογικών μέτρων στο πλαίσιο της αξιολόγησης. Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποχώρησε τον Μάρτιο στις -71,9 μονάδες (από 66,8 μονάδες τον Φεβρουάριο). Ταυτόχρονα δημιουργούνται πρόσθετα στοιχεία αβεβαιότητας, όπως η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία ανακάμπτει για έβδομο κατά σειρά μήνα, φθάνοντας στις 94,8 (από 89,2) μονάδες, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης στις κατασκευές επιδεινώνεται και διαμορφώνεται στις 65,8 (από 72,7) μονάδες.

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο επιδεινώνεται ελαφρά τον Μάρτιο, μετά ένα εξάμηνο βελτίωσης, κινούμενος στις 94,4 (από 95,9) μονάδες. Από την άλλη, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις υπηρεσίες βελτιώνεται ελαφρά τον Μάρτιο, φθάνοντας στις 66 (από 63,2) μονάδες. Ελαφρά βελτίωση σημείωσε και ο δείκτης PMI (δείκτης υπεύθυνων προμηθειών στη μεταποίηση) που καταρτίζει η Markit, καθώς διαμορφώθηκε τον Μάρτιο στις 49 μονάδες έναντι 48,4 μονάδων τον Φεβρουάριο. Το γεγονός, ωστόσο, ότι ο δείκτης παραμένει χαμηλότερα από το κρίσιμο σημείο μηδενικής μεταβολής των 50 μονάδων, υποδεικνύει συρρίκνωση του ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016.