ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα σημεία SOS για τις δηλώσεις του 2016

Τα σημεία SOS για τις δηλώσεις του 2016

Περισσότερες από 1.200 φορολογικές δηλώσεις είχαν υποβληθεί μέχρι χθες το πρωί και άνω των 400 είχαν προσωρινά αποθηκευθεί, στο πρώτο 24ωρο που ήταν ανοικτή η εφαρμογή υποβολής των δηλώσεων στο Taxisnet για φέτος. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στην παροχή παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων, καθώς βάσει νόμου αυτή λήγει στις 30 Απριλίου. Ετσι, αναμένεται να υπάρξει διάταξη που θα μεταφέρει την καταληκτική ημερομηνία, πιθανότατα, έως τα τέλη Ιουνίου. Χθες, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), κ. Γ. Πιτσιλής, εξέδωσε την εγκύκλιο με τις αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης. Σε αυτή είναι ξεκάθαρο ότι δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί ο κωδικός με το ποσό των αποδείξεων, ενώ σημειώνεται ότι δεν γίνονται επιστροφές φόρων έως 5 ευρώ και δεν καταβάλλονται φόροι έως 30 ευρώ. Επίσης, στη φορολογική δήλωση αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ του υπόχρεου και της συζύγου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν υποχρεούνται σε απόκτηση ΑΜΚΑ.
Ειδικότερα, ο οδηγός για τις φορολογικές δηλώσεις προβλέπει:

Υποβολή από τον σύζυγο: Οι σύζυγοι, υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους εφόσον υφίσταται έγγαμη σχέση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του. Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Σύμφωνο συμβίωσης: Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στην περίπτωση που ενημερώσουν το Τμήμα – Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας εφορίας με δήλωση μεταβολής, δύνανται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους.

Κάτοικοι εξωτερικού: Οι δηλώσεις των κατοίκων εξωτερικού υποβάλλονται έως τις 30/4/2016.

Δηλώσεις αποβιωσάντων: Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ έως 31/12/2016.

Ε3 ανηλίκων στην εφορία: Σε περίπτωση υποβολής εντύπου Ε3 για ανήλικο τέκνο, του οποίου τα εισοδήματα φορολογούνται στο όνομα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, η δήλωση του γονέα με το Ε3 του ανήλικου τέκνου θα υποβάλλεται σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ.

Πτώχευση: Σε περίπτωση πτώχευσης υποβάλλονται δύο δηλώσεις. Μία δήλωση από τον σύνδικο πτώχευσης για την πτωχευτική περιουσία σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια εφορία και μια δήλωση από τον πτωχό για την τυχόν μη πτωχευτική περιουσία και εισοδήματα ηλεκτρονικά.

Κωδικοί – Πίνακες

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν στη συμπλήρωση των κωδικών και πινάκων:

651-652: Συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο με το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για εισόδημα από μισθούς-συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης στο οποίο η Ελλάδα έχει δικαίωμα φορολόγησης.

393-394: Εχουν συμπληρωθεί από τη φορολογική διοίκηση βάσει του αρχείου βεβαιώσεων που αποστέλλουν ηλεκτρονικά οι εκκαθαριστές και αφορούν αποδοχές που καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες για μισθωτές υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας και οι οποίες δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα.

Πίνακας 4Γ1: Αφορά το εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Το εισόδημα που αποκτάται από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρ. 21 ν.4172/2013, τα δε κέρδη (λογιστικός προσδιορισμός) από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή 13% (παρ. 3 αρ.29 ν.4172/2013). Οι λοιπές (εισοδηματικές) αγροτικές επιδοτήσεις ενισχύσεις που δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα θα συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο στους κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1.

Πίνακας 4Γ2: Αφορά το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πίνακας 4Δ2: Αφορά το εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

Πίνακας 4Ε: Αφορά το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Κωδικοί 829-830: Συμπληρώνεται το κέρδος από την πώληση τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/13 (ΚΦΕ), όταν οι τίτλοι έχουν εκδοθεί από ημεδαπή επιχείρηση.

Κωδικοί 865-866: Συμπληρώνεται το κέρδος από την πώληση τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/13 (ΚΦΕ), όταν οι τίτλοι έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή επιχείρηση.

Κωδικοί 867-868: Συμπληρώνεται ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε για μεταβίβαση τίτλων στο εξωτερικό, σε χώρα που είχε δικαίωμα φορολόγησης.

Κωδικοί 871-872: Συμπληρώνεται η ζημία από την πώληση τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/13 (ΚΦΕ), η οποία δύναται να μεταφέρεται για 5 έτη προκειμένου να συμψηφιστεί με κέρδη από την ίδια αιτία.

Πίνακας 5: Προσδιορισμός ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης. Η ισχύς των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, η οποία μετράται αποκλειστικά με KW, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ΚΦΕ, εξομοιώνεται με αυτή των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης 1.200 κ.ε. και η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης ανέρχεται στις 4.000 ευρώ, ανεξαρτήτως ισχύος του οχήματος. Δεν επιβάλλεται στα αυτοκίνητα αυτά φόρος πολυτελούς διαβίωσης.

Πίνακας 6: Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία

Στους κωδικούς 659-660 συμπληρώνονται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο.

Στους κωδικούς 657-658 συμπληρώνονται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου και της ειδικής εισφοράς.

Στους κωδικούς 781-782, συμπληρώνονται τα ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα.

Κατά την υποβολή των αρχικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2015 δεν θα συμπληρώνονται οι κωδικοί 655-656. Οι κωδικοί αυτοί θα συμπληρώνονται μόνο με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στον προϊστάμενο της εφορίας εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης.

Φοροτεχνικοί

Αποχή από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έως τις 18 Απριλίου αποφάσισαν λογιστές και φοροτεχνικοί, διαμαρτυρόμενοι για τις προωθούμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό, σε σχέση με τον νέο τρόπο υπολογισμού των εισφορών τους. Οπως αναφέρουν, με τις αλλαγές αυτές θα πρέπει να καταβάλουν το 70% και πλέον του εισοδήματός τους σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. «Εάν εφαρμοστεί το νέο σύστημα υπολογισμού των εισφορών, του χρόνου θα είναι αδύνατη η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, γιατί –πολύ απλά– δεν θα υπάρχουν λογιστικά γραφεία και ελεύθεροι επαγγελματίες, αφού θα έχουν βάλει λουκέτο», δήλωσε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Κ. Κόλλιας. Σήμερα, λογιστές και φοροτεχνικοί θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς εφοριών σε όλη τη χώρα.