ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώληση του 5% του ΟΤΕ μελετά η κυβέρνηση

index--4

Στη διάθεση του 5% των μετοχών του ΟΤΕ προσανατολίζεται τώρα η κυβέρνηση. Επιδίωξή της είναι αφενός μεν η ικανοποίηση άλλης μιας δέσμευσης που έχει αναληφθεί από τη χώρα με βάση τη συμφωνία του περασμένου Ιουλίου, αφετέρου δε να παραμείνει στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ το ελληνικό Δημόσιο. Ουσιαστική επιδίωξη είναι η άντληση σημαντικών εσόδων, αλλά και να μην απεμποληθούν τα σημαντικά δικαιώματα του ελληνικού Δημοσίου στον ΟΤΕ, τα οποία διαθέτει από τη συμφωνία μετόχων του 2008.

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι στόχος είναι η αλλαγή της συμφωνίας των μετόχων του 2008, έτσι ώστε, παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή υποχωρεί από το 10%, τα σημαντικά δικαιώματα του μετόχου να διατηρηθούν. Προς την κατεύθυνση αυτή, αναμένεται σύντομα να ρωτηθεί η γερμανική πλευρά η οποία δεν έχει ακόμη εκφραστεί. Η ίδια πάντως φαίνεται να επιθυμεί τη συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ, καθώς συνιστά έναν ισχυρό εταίρο, ειδικά στην παρούσα αρνητική συγκυρία.

Δικαιώματα ψήφου

Σημειώνεται ότι στον ΟΤΕ το ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 6% των μετοχών και το 10% των δικαιωμάτων ψήφου. Το υπόλοιπο 4%, χωρίς τα δικαιώματα ψήφου, κατέχει το ΙΚΑ.

Μετά τη συναλλαγή, εφόσον αυτή ολοκληρωθεί, τότε η συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου θα ανέλθει σε 1% αλλά θα ελέγχει το 5% των δικαιωμάτων ψήφου. Με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία, το 5% του ΟΤΕ μπορεί να αποφέρει περί τα 180 έως 200 εκατ. ευρώ.