ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερες οι προσλήψεις από τις απολύσεις τον Μάρτιο

Περισσότερες οι προσλήψεις από τις απολύσεις τον Μάρτιο

Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα κατεγράφη για τον μήνα Μάρτιο με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 29.351 νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας, η μισθωτή απασχόληση αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2016 κατά 33.834 νέες θέσεις εργασίας, παρά το αρνητικό ισοζύγιο του Ιανουαρίου (-9.954 θέσεις). Βέβαια, κύριο χαρακτηριστικό των θέσεων αυτών είναι η ευελιξία, καθώς από τις συνολικά 377.876 προσλήψεις, μόλις οι 172.125 (44,67% του συνόλου) αφορούσαν θέσεις πλήρους απασχόλησης. Οι 147.948 θέσεις (ήτοι 37,74%) ήταν μερικής απασχόλησης και οι 57.803 (17,59%) εκ περιτροπής.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Μαρτίου 2016, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 149.028, ενώ οι αποχωρήσεις σε 119.677, δημιουργώντας θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων. Από τις συνολικά 119.677 αποχωρήσεις, οι 57.573 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 62.104 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών (Μάρτιος 2016 και Μάρτιος 2015) προκύπτει θετική επίδοση κατά 7.038 επιπλέον θέσεις εργασίας, για τον Μάρτιο 2016 (θετικό ισοζύγιο 29.351  θέσεις εργασίας) έναντι θετικού ισοζυγίου (22.313) τον Μάρτιο του 2015.

Μάλιστα, το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι η επίδοση του ισοζυγίου ροών του Μαρτίου καταγράφεται θετική για τέταρτη συνεχή χρονιά και είναι η υψηλότερη καταγεγραμμένη θετική επίδοση ισοζυγίου μηνός Μαρτίου από το 2001 μέχρι σήμερα.

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2016, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 377.876 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 344.042, εκ των οποίων οι 183.997 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 160.045 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Ετσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου τριμήνου του έτους 2016 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 33.834 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση πρώτου τριμήνου έτους από το 2001 έως σήμερα.

Οσο για το είδος των προσλήψεων, κατά τον μήνα Μάρτιο, το 45,84% αφορούσε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, το 38,32% μερικής και το 15,84% εκ περιτροπής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι 2.250 συμβάσεις μετατράπηκαν από πλήρους απασχόλησης σε μερικής, 714 σε εκ περιτροπής με τη συμφωνία εργοδότη – εργαζομένου και 337 σε εκ περιτροπής με μονομερή ενέργεια από την πλευρά του εργοδότη.

Από τις προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο (149.028), οι περισσότερες (86.301) αφορούσαν άνδρες. Το ίδιο ισχύει όμως και για τις αποχωρήσεις, που από το σύνολό τους (119.677), οι πιο πολλές επίσης αφορούσαν άνδρες (71.324). Σε επίπεδο ηλικιακής ομάδας διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες προσλήψεις έγιναν σε ηλικίες 30 – 44 ετών (11.390 θέσεις εργασίας) και ακολούθησαν οι ηλικίες 45 – 64 ετών (6.422 προσλήψεις). Ανά δραστηριότητα, το σύστημα «Εργάνη» εντόπισε ότι στα καταλύματα καταγράφηκε το πλέον θετικό ισοζύγιο (8.422 νέες θέσεις εργασίας), ενώ ακολουθούν οι υπηρεσίες εστίασης (3.075), το λιανικό εμπόριο (2.788), η εκπαίδευση (1.671) και το χονδρικό εμπόριο (1.526). Σε σχέση με την ειδικότητα, οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στους «λοιπούς υπαλλήλους γραφείου» (3.357), τους πωλητές (2.681), τους σερβιτόρους και μπάρμεν (2.514), τους ανειδίκευτους εργάτες (2.410) και τους μαγείρους ξενοδοχείων και εστιατορίων (2.147).