ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οδηγίες για συμπλήρωση των δηλώσεων

efori

Από την εφορία θα πρέπει να περάσουν πριν από την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης αρκετοί φορολογούμενοι, είτε προκειμένου να γνωστοποιήσουν στο μητρώο της εφορίας αλλαγές στην οικογενειακή τους κατάσταση είτε για τροποποιητικές δηλώσεις.

Ακόμα και σήμερα οι αλλαγές αυτές δεν μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά, με αποτέλεσμα όσοι συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, όσοι παντρεύτηκαν, όσοι έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, οι φορολογούμενοι που δεν εισέπραξαν το 2015 ενοίκια και όσοι έχουν παράλληλη εργασία (μισθωτή και ελεύθερο επάγγελμα) να πρέπει να μεταβούν στην εφορία. Και αυτό, καθώς όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους θα πρέπει να αποκτήσουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, όσοι παντρεύτηκαν θα πρέπει να δηλώσουν την έγγαμη σχέση, όσοι υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης για να έχουν τη ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους κ.λπ.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δίνει απαντήσεις στις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις των φορολογούμενων.

1. Πώς μπορώ να υποβάλω τη φορολογική μου δήλωση για το φορολογικό έτος 2015;

– Οι δηλώσεις φορολογικού έτους 2015 υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Εξαιρούνται οι δηλώσεις των αποβιωσάντων, που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ. Οσοι φορολογούμενοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες πιστοποίησης του Taxisnet, στη συνέχεια να απευθυνθούν στη ΔΟΥ για να παραλάβουν τον κλειδάριθμό τους και να τον ενεργοποιήσουν, ώστε να ολοκληρωθεί η πιστοποίησή τους. Εναλλακτικά, η δήλωση φορολογουμένου που δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτημένο λογιστή.

2. Πώς γίνεται επιβεβαίωση όταν ο γάμος δεν έχει δηλωθεί και στον πίνακα επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται ο/η σύζυγος;

– Πριν από την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής σας, πρέπει να ενημερώσετε το μητρώο της ΔΟΥ για την έγγαμη σχέση. Στη συνέχεια, θα προχωρήσετε στην επιβεβαίωση, αφού επιλέξετε την ένδειξη «Εγγαμος» και πληκτρολογήσετε τον ΑΦΜ του/της συζύγου.

3. Είναι υποχρεωτική η κοινή υποβολή δήλωσης για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης;

– Τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης δύνανται να υποβάλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος εφόσον έχουν ενημερώσει το Τμήμα – Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή, έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.

4. Εχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω τον/τη σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης;

– Πριν από την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής σας, πρέπει να ενημερώσετε το μητρώο της ΔΟΥ για τη διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στη συνέχεια, θα διαγράψετε την ένδειξη «Εγγαμος» και αυτόματα θα ακυρωθούν τα στοιχεία του/της συζύγου.

5. Είμαι σε κατάσταση πτώχευσης. Θα υποβάλω κοινή δήλωση με τον/τη σύζυγό μου;

– Στην περίπτωση αυτή, δεν υποβάλλεται κοινή δήλωση. Η δήλωση που αφορά την πτωχευτική περιουσία υποβάλλεται χειρόγραφα στη ΔΟΥ από τον σύνδικο πτώχευσης. Η δήλωση για τα λοιπά εισοδήματα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον φορολογούμενο.

6. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων;

– Για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας θα πρέπει να συμπληρώσετε τον ΑΜΚΑ σας. Σε περίπτωση που δεν σας έχει χορηγηθεί ΑΜΚΑ, θα επιλέξετε έναν από τους λόγους της μη απόκτησης.

7. Ασκώ επιχειρηματική δραστηριότητα και στη χρήση 2015 έχω εισόδημα και από μισθωτή εργασία, μπορώ να φορολογηθώ με την κλίμακα των μισθωτών.

– Θα υποβάλετε τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ και κατόπιν ελέγχου όλων των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος θα καθοριστεί ο τρόπος φορολόγησης του εισοδήματός σας.

Πώς μπορούν να διορθωθούν λανθασμένα στοιχεία

Στο έλεος των εργοδοτών βρίσκονται αρκετές φορές οι φορολογούμενοι, εξαιτίας των λανθασμένων στοιχείων που οι πρώτοι αποστέλλουν στο Taxis και αφορούν τις βεβαιώσεις αποδοχών των δεύτερων. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ζητήσουν από τους εργοδότες να αποστείλουν νέο αρχείο με τα πραγματικά στοιχεία. Ωστόσο, η ΓΓΔΕ δεν ενημερώνει τους φορολογούμενους για το τι πρέπει να πράξουν στην περίπτωση που οι εργοδότες δεν αποστείλουν τα σωστά στοιχεία. Είναι άγνωστο εάν μπορούν να τα αμφισβητήσουν και προς το παρόν οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών δεν απαντούν στο ερώτημα αυτό. Ωστόσο σε κάποιες εύλογες απορίες, δίνονται διευκρινίσεις:

1. Δεν συμφωνώ με τα στοιχεία που είναι προσυμπληρωμένα στους κωδικούς των εισοδημάτων. Τι πρέπει να κάνω;

– Η προσυμπλήρωση έγινε με βάση τα αρχεία της υπηρεσίας που προέκυψαν από την επεξεργασία των ηλεκτρονικά υποβληθεισών βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από εργοδότες και φορείς. Επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή φορέα και σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής, θα πρέπει ο εργοδότης ή φορέας να υποβάλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης. Σε περίπτωση που ο εργοδότης υποβάλει εκ νέου αρχείο βεβαιώσεων, θα προσυμπληρωθούν τα νέα στοιχεία.

2. Εχω βεβαίωση/απόφαση από τον ασφαλιστικό φορέα με την οποία συνταξιοδοτήθηκα λόγω αναπηρίας 80% και άνω. Δικαιούμαι την έκπτωση των 200 ευρώ;

– Οχι, γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.

3. Εχω εισπράξει βάσει δικαστικής απόφασης εισοδήματα που αφορούν προηγούμενα έτη και τόκους. Πώς θα τα δηλώσω;

– Τα εισοδήματα που αφορούν τα προηγούμενα έτη θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ στα έτη που αφορούν. Οι τόκοι θα δηλωθούν στο έτος που εισπράχθηκαν στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα Δ1.

4. Εχω εισπράξει αναδρομικά συντάξεων. Πώς θα τα δηλώσω;

– Τα αναδρομικά που αφορούν τα προηγούμενα έτη θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ στα έτη που αφορούν.

5. Πώς θα συμπληρώσω τη δήλωσή μου όταν είμαι φιλοξενούμενος;

– Σε περίπτωση φιλοξενίας, αναγράψτε στον κωδικό 801 τον ΑΦΜ του προσώπου που σας φιλοξενεί και συμπληρώστε τους κωδικούς 092, 091 και 097.