ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση σίτισης και ενοικίου μέχρι Ιούνιο

Επιδότηση σίτισης και ενοικίου μέχρι Ιούνιο

Παράταση έως τα τέλη Ιουνίου για τα προγράμματα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης (επιδότηση σίτισης, ενοικίου, δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος) προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στον νόμο «Κύρωση της συμφωνίας κοινού αεροπορικού χώρου». Ειδικότερα, παρατείνεται κατά μία τετραμηνία η περίοδος παροχής δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος (σήμερα ισχύει για δύο τετραμηνίες) και κατά τρεις μήνες η περίοδος χορήγησης της επιδότησης σίτισης και ενοικίου (σήμερα ισχύει για εννέα μήνες) σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σημειώνεται ότι με τον ν. 4320/2015 χορηγήθηκαν παροχές σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Συγκεκριμένα, χορηγήθηκαν:

• Δωρεάν ποσότητα ρεύματος έως και 1.200 kwh ανά τετραμηνία. Σε περίπτωση δικαιούχων των οποίων η παροχή είχε διακοπεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2015, επανασυνδέθηκαν ατελώς και χωρίς επιβάρυνση, οι δε ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμίστηκαν.

• Επιδότηση ενοικίου, η οποία καταβαλλόταν στον εκμισθωτή της κατοικίας του δικαιούχου και ήταν αφορολόγητη και ακατάσχετη.

• Επιδότηση σίτισης.

Οι ωφελούμενοι ανέρχονται σε 92.000 νοικοκυριά για την παροχή δωρεάν ρεύματος, 21.000 νοικοκυριά για την επιδότηση ενοικίου και 148.000 νοικοκυριά για την επιδότηση σίτισης.