ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αιτήσεις για 728 θέσεις εργασίας 5μηνης διάρκειας

Αιτήσεις για 728 θέσεις εργασίας 5μηνης διάρκειας

Αρχίζει αύριο, Παρασκευή 15 Απριλίου, η υποβολή αιτήσεων από τους ανέργους που ενδιαφέρονται να καλύψουν τις 728 θέσεις απασχόλησης κοινωφελούς εργασίας, για φορείς του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που προκήρυξε ο ΟΑΕΔ. Πρόκειται για θέσεις που εκκρεμούν από το 2015 και γι’ αυτό είναι πεντάμηνης απασχόλησης και όχι οκτάμηνης, όπως είναι, πλέον, τα νέα προγράμματα που προκηρύσσονται. Οι θέσεις αφορούν αποκλειστικά την ειδικότητα ΔΕ Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό, και η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 12 το μεσημέρι της 25ης Απριλίου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, έχουν μόνον οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι επίσης εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ.
2. Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
3. Μακροχρόνια άνεργοι.
4. Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ.
5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
6. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.