ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βαρύς ο λογαριασμός για φορολογουμένους

Βαρύς ο λογαριασμός για φορολογουμένους

Βαρύ το πρώτο πακέτο μέτρων για τους 8,5 εκατ. φορολογουμένους που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, καθώς καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρους ύψους 1,8 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά μόνο τη φορολογία εισοδήματος και τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν και οι αυξήσεις στους φόρους που επιβαρύνουν την κατανάλωση. Με το νέο σχέδιο που προτείνει η κυβέρνηση, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες θα φορολογηθούν για τα εισοδήματα του 2016 με μία φορολογική κλίμακα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις το σχεδίου, το αφορολόγητο όριο μειώνεται από τα 9.550 ευρώ στα 9.100 ευρώ, το οποίο θα απολαμβάνουν οι μισθωτοί-συνταξιούχοι και οι αγρότες. Αντίθετα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, έχοντας βέβαια τη δυνατότητα να εκπέσουν τις επαγγελματικές τους δαπάνες.

Εκτός από τη φορολογική κλίμακα αλλάζει επί τα χείρω η κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης, επιβαρύνοντας περισσότερο τους φορολογουμένους, δεδομένου ότι από τις αλλαγές θα πρέπει να εισπραχθούν έσοδα 1,8 δισ. Ειδικότερα, οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος προβλέπουν τα εξής:

1. Αφορολόγητο όριο – έκπτωση φόρου: Η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ που αντιστοιχεί σε έμμεσο αφορολόγητο 9.550 ευρώ μειώνεται στα 2.000 ευρώ (δηλαδή αφορολόγητο 9.100 ευρώ) και διατηρείται στο ακέραιο ώς το ύψος εισοδήματος των 20.000 ευρώ. Από τις 20.000 ευρώ και άνω η έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 10 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος και όχι κατά 100 ευρώ όπως ίσχυε για τα εισοδήματα του 2015.

2. Φορολογική κλίμακα:

• 22% για τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος.

• 29% για τα επόμενα 10.000 ευρώ (από 20.001 έως και 30.000 ευρώ).

• 37% για το επόμενο εισοδηματικό κλιμάκιο των 10.000 ευρώ (από 30.001 έως και 40.000 ευρώ).

• 45% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ.

3. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: Θεσπίζεται νέα κλίμακα υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Η νέα κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης διαμορφώνεται:

• 0% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ.

• 2,2% για εισόδημα από 12.001 έως 20.000 ευρώ.

• 5% από 20.001 έως 30.000 ευρώ.

• 6,5% από 30.001-40.000 ευρώ.

• 7,5% από 40.001 έως και 65.000 ευρώ.

• 9% από 65.001 έως και 220.000 ευρώ.

• 10% από 220.001 ευρώ και πάνω.

Με βάση τις ανωτέρω κλίμακες προκύπτουν:

• Eπιβαρύνσεις για τους μισθωτούς και συνταξιούχους με εισοδήματα άνω των 9.100 ευρώ και έως 27.000 ευρώ που κυμαίνονται από 8 έως 176 ευρώ. Για παράδειγμα, μισθωτός με εισόδημα 9.500 ευρώ που μέχρι πέρυσι ήταν αφορολόγητος θα επιβαρυνθεί με φόρο 90 ευρώ.

• Ελαφρύνσεις για τους μισθωτούς – συνταξιούχους με μεσαία εισοδήματα από 28.000 έως 43.000 ευρώ που ξεκινούν από 76 ευρώ και φθάνουν μέχρι τα 399 ευρώ.

• Μεγάλες επιβαρύνσεις για τους φορολογουμένους που αποκτούν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που υπερβαίνουν τις 55.000 ευρώ. Για παράδειγμα, μισθωτός με εισόδημα 70.000 ευρώ θα πληρώσει έξτρα φόρο 1.151 ευρώ, ενώ για εισόδημα 100.000 ευρώ ο επιπλέον φόρος φθάνει τις 3.851 ευρώ.