ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητρώο πραγματικών τιμών ζητούν φορείς της αγοράς ακινήτων

Μητρώο πραγματικών τιμών ζητούν φορείς της αγοράς ακινήτων

Το τέλος του συστήματος των αντικειμενικών αξιών που χρησιμοποιείται σήμερα για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου καταγραφής των πραγματικών τιμών των αγοραπωλησιών και μισθώσεων ακινήτων, αποτελούν τα δύο σημαντικότερα βήματα που θα πρέπει να γίνουν, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια στην αγορά ακινήτων και να εκλείψουν φαινόμενα διαφθοράς, που λειτουργούν ως τροχοπέδη για την προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδύσεων. Αυτά είναι ορισμένα από τα συμπεράσματα που προκύπτουν από σχετική έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία συμβούλων ακινήτων NAI Hellas κατά το διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου του 2015 σε δείγμα 144 συμμετεχόντων επαγγελματιών του κλάδου.

Βάσει αυτής, προκύπτει ότι το 76% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι η χρήση των αντικειμενικών αξιών δεν έχει βοηθήσει στην πάταξη της φοροδιαφυγής, ενώ ένα επιπλέον 72% θεωρεί ότι οι αντικειμενικές τιμές δεν έχουν ενισχύσει τη διαφάνεια της αγοράς, ούτε την απονομή δικαιοσύνης.

Ως εκ τούτου, το 85% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η κατάργηση του συγκεκριμένου συστήματος και η αντικατάστασή του με εκτιμήσεις των συμβαλλόμενων μερών κατά τη μεταβίβαση ακινήτων (στο πρότυπο των Βεβαιώσεων Νομιμότητας, ή των Βεβαιώσεων Ενεργειακής Επάρκειας), θα βελτίωνε σημαντικά τη διαφάνεια της αγοράς ακινήτων. Παράλληλα, το 94% των επαγγελματιών του κλάδου θεωρεί ότι απαιτείται, επιπλέον, ένα σταθερό φορολογικό σύστημα και το 92% ένα σωστό και πλήρες κτηματολόγιο. Μάλιστα, ο αριθμός ακινήτου του κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), θα μπορούσε, δυνητικά, να αποτελέσει τη βάση για τη διαφάνεια όλων των πράξεων που σχετίζονται με το ακίνητο, λειτουργώντας ως ένας αντίστοιχος ΑΦΜ για τα ακίνητα. Η λήψη μέτρων προς την παραπάνω κατεύθυνση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στην παρούσα οικονομική συγκυρία, καθώς εκτιμάται ότι θα συντελούσε προς την ταχύτερη έξοδο της κτηματαγοράς από την ύφεση.