ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha Bank: Τα πρόσθετα μέτρα θα λειτουργήσουν θετικά

alpha-bank-ta-prostheta-metra-tha-leitoyrgisoyn-thetika-2132302

Η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης, στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος για την υιοθέτηση μηχανισμού λήψης προληπτικών μέτρων περικοπής δαπανών (contingency plan) σε περίπτωση μη επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων, δύναται να ενδυναμώσει την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές, κατά την άποψη της Alpha Bank. Συγκεκριμένα, θα μπορούσε να αποτελέσει έναν πρόσθετο παράγοντα τόσο μετριασμού των ανησυχιών στις κεφαλαιαγορές όσο και εμπέδωσης κλίματος σταθερότητας των επιχειρηματικών συνθηκών, εξέλιξη που δύναται να βοηθήσει στην υποχώρηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ.

Η εξάλειψη της πολιτικής αβεβαιότητας αποτελεί απλώς το έναυσμα μιας αναπτυξιακής διαδικασίας. Η διατηρησιμότητα αυτής της διαδικασίας προϋποθέτει την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Οι επενδύσεις αυτές ενισχύουν την παραγωγικότητα και δευτερογενώς αυξάνουν την παραγωγικότητα και άλλων επιχειρήσεων μέσω της βελτιώσεως της τεχνολογίας-τεχνογνωσίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε., η παραγωγικότητα της οικονομίας συσχετίζεται θετικά με το μέγεθος των εταιρειών, στο οποίο η χώρα μας υστερεί σε σχέση με τις υπό σύγκριση ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ενδεικτικό ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα παράγουν το 74,8% της συνολικής προστιθέμενης αξίας της οικονομίας, έναντι του 57,8% που αποδίδουν στην Ε.Ε. Παράλληλα στη χώρα μας, οι μεγάλες επιχειρήσεις αποδίδουν μόνο το 25,2% της συνολικής προστιθέμενης αξίας, έναντι του 42,2% που αναλογούν στην Ε.Ε., επισημαίνει η διεύθυνση οικονομικών μελετών της Alpha Bank.

Επιπλέον, σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, το 2015, το 29% των εργαζομένων απασχολείται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (1-9 εργαζόμενοι) που αναλογούν στο 88% του συνόλου των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Το 26% απασχολείται σε επιχειρήσεις 10-49 ατόμων, το 18% σε επιχειρήσεις 50-249 ατόμων και το υπόλοιπο των εργαζομένων σε μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 250 ατόμων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,2% του συνόλου των ιδιωτικών επιχειρήσεων.