ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλήρως ανεξάρτητος φορέας θα είναι πλέον το ΤΧΣ

pliros-anexartitos-foreas-tha-einai-pleon-to-tchs-2132912

Την πλήρη ανεξαρτησία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στη στελέχωση και στη λειτουργία του προβλέπει το προσχέδιο του επικαιροποιημένου μνημονίου της Κομισιόν. Παράλληλα προβλέπει την ανεξαρτησία των διοικήσεων, τη λειτουργία των τραπεζών με όρους αγοράς και την υποχρέωσή τους να αλλάζουν ορκωτούς λογιστές κάθε πέντε χρόνια.

Αναλυτικότερα, επισημαίνεται ότι η ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα πρέπει να είναι πλήρως σεβαστή, ενώ η διοίκησή του θα ενισχυθεί και θα πρέπει να λειτουργεί με όρους αγοράς, χωρίς καμία πολιτική ή άλλη παρέμβαση. Η επιτροπή επιλογής θα εκτιμήσει τα μέλη της διοίκησης του ΤΧΣ με συγκεκριμένα κριτήρια και διαφάνεια και θα αξιολογήσει το επίπεδο των αμοιβών, προτείνοντας αλλαγές, αν κριθεί απαραίτητο. Οι προτάσεις της επιτροπής θα υποβληθούν στο υπουργείο Οικονομικών, ώστε να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στον νόμο λειτουργίας του Ταμείου.

Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, το επικαιροποιημένο μνημόνιο υπογραμμίζει ότι οι διοικήσεις των τραπεζών θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες, ενώ η λήψη αποφάσεων και η επιχειρηματική λειτουργία των τραπεζών θα πρέπει να είναι απόλυτα σεβαστές και να λειτουργούν με όρους αγοράς. Οι αλλαγές μελών της διοίκησης ή επιτελικών στελεχών θα πρέπει να γίνονται χωρίς πολιτικές ή άλλες παρεμβάσεις και να είναι σύμφωνες με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές. Μέχρι το τέλος Ιουνίου, το ΤΧΣ, με τη βοήθεια ανεξάρτητου εξειδικευμένου συμβούλου (το ΤΧΣ έχει επιλέξει την Spencer Stuart), θα πρέπει να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των διοικήσεων και των επιτροπών των τραπεζών.

Μέχρι το τέλος Ιουλίου, τα Δ.Σ. των τραπεζών θα πρέπει να αναδομηθούν, σύμφωνα με την αξιολόγηση του ΤΧΣ και το νέο θεσμικό πλαίσιο. Το ΤΧΣ θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι όποιες αλλαγές θα γίνουν με διαφάνεια και ότι τα νέα μέλη δεν συνδέονται με την τράπεζα είτε ως δανειολήπτες με ανοίγματα που ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ, ή έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Μέχρι το τέλος Ιουλίου, η Τράπεζα της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον SSM ως ανώτατη εποπτική αρχή, θα πρέπει να αξιολογήσει αν τα νέα διοικητικά συμβούλια και οι διοικήσεις των τραπεζών έχουν ευθυγραμμιστεί με τις συστάσεις της αξιολόγησης του ΤΧΣ και του νομοθετικού πλαισίου και, αν χρειαστεί, να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μνημόνιο, οι ορκωτοί λογιστές που ελέγχουν τους ισολογισμούς των τραπεζών θα πρέπει υποχρεωτικά να αλλάζουν κάθε πέντε χρόνια. Η πρώτη αλλαγή ορκωτών να γίνει το συντομότερο και όχι αργότερα από τα αποτελέσματα που αφορούν το 2018.