ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιο ελαστικά κριτήρια για την έκδοση μπλοκ επιταγών

Πιο ελαστικά κριτήρια για την έκδοση μπλοκ επιταγών

Στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών είναι η δυνατότητά τους να εκδίδουν μπλοκ επιταγών σε επιχειρήσεις που έχουν μπει σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης ή εξυγίανσης, ακόμη και αν στο παρελθόν έχουν εκδώσει ακάλυπτες επιταγές και έχουν μπει στη «μαύρη» λίστα του Τειρεσία. Η σχετική δυνατότητα δόθηκε με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και εκτιμάται ότι θα διευκολύνει εκατοντάδες επιχειρήσεις, που έχουν μπει ή πρόκειται να μπουν σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των οφειλών τους κατόπιν συμφωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο και την προσπάθεια εξυγίανσής τους. Μέχρι σήμερα η σχετική δυνατότητα απαγορευόταν με εξαίρεση τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που ακολουθούσαν πάγιες διαδικασίες εξυγίανσης βάσει συγκεκριμένων νόμων. Εφεξής το δικαίωμα έκδοσης μπλοκ επιταγών αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών, οι οποίες, σύμφωνα με την απόφαση, «θα μπορούν να χορηγούν υπ’ ευθύνη τους βιβλιάρια επιταγών σε επιχειρήσεις, οι οποίες, βάσει των στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους οι τράπεζες, καταβάλλουν σοβαρές προσπάθειες για να ανταποκριθούν στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους, αξιοποιώντας τεχνικές αναδιάρθρωσης». Η απελευθέρωση ισχύει χωρίς ανώτατο όριο και θα κρίνεται κατά περίπτωση από την τράπεζα και με βάση τις ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης που έχει συμφωνηθεί.

Ακάλυπτες

Σημειώνεται ότι οι ακάλυπτες επιταγές έχουν περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και στα τέλη του 2015 σφραγίστηκαν 207,8 εκατ. ευρώ ακάλυπτες επιταγές, από 318,2 εκατ. ευρώ το 2014, 522 εκατ. ευρώ το 2013, 1,3 δισ. ευρώ το 2012 και 2,1 δισ. ευρώ το 2011. Οι ακάλυπτες επιταγές στο τέλος του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 54,2 εκατ. ευρώ. Αιτία του περιορισμού τους τα προηγούμενα χρόνια είναι κυρίως το γεγονός ότι η κρίση έχει οδηγήσει στην αυτορρύθμιση της αγοράς και η κυκλοφορία των επιταγών έχει περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό, με συνέπεια αυτές που κυκλοφορούν να είναι μεγαλύτερης αξιοπιστίας. Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης, η ΤτΕ έχει προχωρήσει στην αύξηση του ορίου των σφραγισμένων επιταγών –από τα 1.000 στα 5.000 ευρώ– πάνω από το οποίο μια επιχείρηση στερείται το δικαίωμα έκδοσης μπλοκ από τις τράπεζες.