ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με συντελεστή 29% η φορολόγηση κερδών των μικρών επιχειρήσεων

me-syntelesti-29-i-forologisi-kerdon-ton-mikron-epicheiriseon-2133046

Ενιαίο συντελεστή για τη φορολόγηση των κερδών των μικρών επιχειρήσεων αποφάσισε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καταργώντας τη σχετική κλίμακα που ισχύει σήμερα. Συγκεκριμένα, με το υφιστάμενο καθεστώς οι μικρές επιχειρήσεις (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) φορολογούνται με συντελεστή 26% για κέρδη έως 50.000 ευρώ και με 33% για υψηλότερα ποσά. Πλέον θα φορολογούνται για τα κέρδη τους ανεξαρτήτως ποσού με συντελεστή 29%.

Η καθιέρωση ενιαίου συντελεστή φορολόγησης των κερδών αφορά υπόχρεους με απλογραφικά βιβλία, και συγκεκριμένα προσωπικές εταιρείες, συνεταιρισμούς, κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, κοινοπραξίες και νομικές οντότητες οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Φορολογίας.

Ουσιαστικά, με την αλλαγή αυτή προκύπτουν επιβαρύνσεις για σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις από 150 ευρώ έως 1.500 ευρώ. Συγκεκριμένα για κέρδη 5.000 ευρώ η επιβάρυνση είναι της τάξης των 150 ευρώ, για κέρδη 50.000 ευρώ η επιβάρυνση φθάνει τα 1.500 ευρώ και για κέρδη ύψους 80.000 ευρώ η επιβάρυνση είναι της τάξης των 100 ευρώ.

Από το ποσό των 85.000 ευρώ και πάνω προκύπτουν μικρές ελαφρύνεις.

Στο μεταξύ, με απόφαση που υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, απαλλάσσονται από το φορολογικό έτος 2016 και μετά από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία –βάσει σύμβασης μίσθωσης έργου– παρέχουν υπηρεσίες προς το Δημόσιο ή τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εφόσον η αμοιβή που λαμβάνουν δεν υπάγεται σε ΦΠΑ και τα ίδια δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα φυσικά πρόσωπα, στη συντριπτική τους πλειονότητα άνεργοι, που συμβάλλονται με το Δημόσιο ή τους ΟΤΑ, κυρίως για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με συμβάσεις μίσθωσης έργου, και φορολογούνται ως μισθωτοί να μην υποχρεούνται πλέον σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, ακόμα και αν οι αμοιβές που λαμβάνουν ξεπερνούν το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως, υπό τις ανωτέρω πάντα προϋποθέσεις.