ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων

10s20vasikosmisthdhmosypal
dhmosio

Από 780 ευρώ (βασικός μισθός υπαλλήλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης) έως 4.631 ευρώ μηνιαίως (μισθός γ.γ. υπουργείου) κυμαίνονται οι απολαβές που προβλέπονται στο νέο μισθολόγιο για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Με εγκύκλιο που εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, δίνονται διευκρινίσεις για τα μισθολογικά κλιμάκια, την αποσύνδεση μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης, καθώς και για τα ειδικά μισθολόγια.

Βάσει του νέου μισθολογίου προβλέπονται προνόμια για όσους δημοσίους υπαλλήλους «αριστεύσουν» σε τρεις συνεχόμενες αξιολογήσεις, καθώς θα μπορούν να εξελίσσονται ταχύτερα λαμβάνοντας ένα επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο.

Αντίθετα, εφόσον κάποιος υπάλληλος εμφανίσει «κακή» επίδοση σε τρεις συνεχόμενες αξιολογήσεις, υπάρχει η δυνατότητα αναστολής της μισθολογικής του εξέλιξης μέχρι και ένα έτος. Η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, θα υπόκειται σε ένσταση και θα εξετάζεται από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.

Βάσει του νέου μισθολογίου, οι γ.γ. υπουργείων λαμβάνουν συνολικά 4.631 ευρώ μηνιαίως, εκ των οποίων 1.400 ευρώ το επίδομα θέσης ευθύνης. Οι αναπληρωτές γ.γ. και οι ειδικοί γραμματείς υπουργείων λαμβάνουν 3.950 ευρώ, εκ των οποίων 1.150 ευρώ είναι το επίδομα θέσης ευθύνης. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας ειδικών θέσεων 1ου και 2ου βαθμού λαμβάνουν 1.960 και 1.820 ευρώ αντίστοιχα.

Ως προς τους μετακλητούς, οι διευθυντές των πολιτικών γραφείων μελών της κυβέρνησης και υφυπουργών αμείβονται με 2.154 ευρώ, οι ειδικοί σύμβουλοι των γ.γ. του πρωθυπουργού ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα θα αμείβονται από 1.697 ευρώ μέχρι και 2.036.

Επίσης οι ειδικοί σύμβουλοι και οι επιστημονικοί συνεργάτες των αιρετών των Περιφερειών της χώρας θα λαμβάνουν από 1.623 έως 1.682 ευρώ ενώ οι συνάδελφοί τους των αιρετών στους δήμους θα αμείβονται με ποσά από 1.328 ευρώ έως 1.092 ευρώ.

Με υπουργικές αποφάσεις ορίζονται οι αμοιβές περιφερειαρχών, αντιπεριφερειαρχών και των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι αποδοχές των προέδρων και των μελών των ανεξάρτητων αρχών, των οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ, όπως επίσης και οι αποδοχές του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Οσοι υπάλληλοι αποσπώνται σε θέσεις μετακλητών στις γ.γ. του πρωθυπουργού, σε πολιτικά γραφεία κ.λπ. μπορούν να λαμβάνουν με δήλωσή τους είτε τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης ή της θέσης που αποσπώνται.

Τέλος, για τα ειδικά μισθολόγια, οι αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και του Λ.Σ. δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 4.631 ευρώ (αποδοχές γ.γ. υπουργείου) ενώ το ίδιο ισχύει για αιρετά όργανα, διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους, μέλη συλλογικών οργάνων της διοίκησης, διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους.

Εξαιρούνται οι δικαστικοί λειτουργοί και το κύριο προσωπικό του ΝΣΚ για τους οποίους ως ανώτατο όριο αποδοχών ορίζονται οι μηνιαίες αποδοχές και τα επιδόματα του προέδρου του Αρείου Πάγου (8.314,56 ευρώ).