ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ

rythmisi-ofeilon-pros-to-ika-2133705

Διευκρινίσεις για την ένταξη των ασφαλιστικών οφειλών στη διαδικασία ρύθμισης των υπερχρεωμένων πολιτών (ν. 3869/2010, γνωστός ως νόμος Κατσέλη) δίνει με εγκύκλιό του το ΙΚΑ.

Συγκεκριμένα, ξεκαθαρίζοντας ότι στη διαδικασία μπορούν να ενταχθούν οι οφειλές φυσικών προσώπων προς τους ιδιώτες, καθώς επίσης και οι βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση, οι βεβαιωμένες οφειλές προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού καθώς και οι ασφαλιστικές οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο, τα Ταμεία και τους ΟΤΑ είναι η υποβολή σε ρύθμιση των οφειλών παράλληλα και προς τους ιδιώτες πιστωτές.