ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πωλήσεις και εξυπηρετούμενων δανείων

poliseis-kai-exypiretoymenon-daneion-2134160

Νέο τοπίο στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αναμένεται να διαμορφωθεί από τις 16 Ιουνίου, καθώς από τότε θα ξεκινήσει –τουλάχιστον τυπικά– η δεύτερη φάση της απελευθέρωσης πώλησής τους με την άρση πολλών εκ των απαγορεύσεων που θεσπίστηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο, απαγορεύσεις που παρατάθηκαν με διαδοχικές τροπολογίες έως τις 15 Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

Η τρίτη φάση της απελευθέρωσης που θα σημάνει –τουλάχιστον με βάση τα έως τώρα συμφωνηθέντα– το πλήρες «άνοιγμα» της αγοράς των «κόκκινων» δανείων θα υλοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Στο πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στη Βουλή, οι αλλαγές που αφορούν το θέμα των «κόκκινων» δανείων, αλλά και συνολικά τα ζητήματα αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, αναμένεται να είναι οι ακόλουθες:

1) Θα επιτρέπεται πλέον –πιθανότατα με έναρξη ισχύος τη 16η Ιουνίου 2016– η μεταβίβαση απαιτήσεων στις Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΕΜΑΜΕΔ) από «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια που αφορούν πρώτη κατοικία με αντικειμενική αξία άνω των 140.000 ευρώ. Επίσης, θα επιτρέπεται η μεταβίβαση απαιτήσεων από «κόκκινα» καταναλωτικά δάνεια, δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και δάνεια που έχουν χορηγηθεί με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω δάνεια δεν συνδέονται με υποθήκη πρώτης κατοικίας.

2) Οι απαιτήσεις από «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία με αντικειμενική αξία κάτω των 140.000 ευρώ, καθώς και από μη εξυπηρετούμενα καταναλωτικά δάνεια, δάνεια προς ΜμΕ και ελεύθερους επαγγελματίες και δάνεια με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου τα οποία συνδέονται με υποθήκη πρώτης κατοικίας θα μπορούν να μεταβιβασθούν στις ΕΜΑΜΕΔ από την 1η Ιανουαρίου 2018.

3) Θα επιτρέπεται η μεταβίβαση και «πράσινων», ενήμερων δηλαδή, δανείων για τις ίδιες κατηγορίες για τις οποίες επιτρέπεται και η πώληση «κόκκινων» δανείων. Η αλλαγή σε σχέση με τον ισχύοντα νόμο 4354/2014 είναι ότι θα μπορούν να μεταβιβάζονται στις ΕΜΑΜΕΔ ενήμερα δάνεια, χωρίς το «πακέτο» να περιλαμβάνει και δάνεια που έχουν «κοκκινίσει».

4) Θεσμοθέτηση των 30 Κέντρων Πληροφόρησης Δανειοληπτών σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για κέντρα που θα παρέχουν οικονομικές και νομικές συμβουλές σε δανειολήπτες, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα είτε για ΜμΕ.

Στο πολυνομοσχέδιο αναμένεται να προβλέπονται κάποιες εκ των αλλαγών που έχουν συμφωνηθεί σε ό,τι αφορά το πλαίσιο λειτουργίας των ΕΜΑΜΕΔ. Ωστόσο, για αρκετές από αυτές θα υπάρξει συμπληρωματική νομοθεσία, είτε μέσω υπουργικών αποφάσεων είτε μέσω πράξεων διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος.