ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΤΕ: Ο νέος αναπτυξιακός χρειάζεται βελτιώσεις

ΣΕΤΕ: Ο νέος αναπτυξιακός χρειάζεται βελτιώσεις

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη απλότητα και σαφήνεια προς τους επενδυτές με ξεκάθαρες οδηγίες και σαφείς χρονικές προθεσμίες αναφέρει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ενώ χαρακτηρίζει προβληματική την ανάγκη έκδοσης άνω των 25 υπουργικών αποφάσεων, καθώς καθιστά αδύνατη την ουσιαστική έναρξη εφαρμογής του στους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ, οι διατάξεις του νέου θεσμικού πλαισίου για τον τουρισμό όχι μόνον δεν περιέχουν δράσεις στήριξής του αλλά αντίθετα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τις αρνητικές προβλέψεις του Κανονισμού 651/2014, που περιλαμβάνουν σημαντική μείωση των ανώτατων ποσοστών ενίσχυσης και απαγόρευση της ενίσχυσης επενδύσεων μεγάλων επιχειρήσεων για υφιστάμενη οικονομική δραστηριότητα σε έξι περιφέρειες της χώρας, ιδιαίτερα, σημαντικές για τον τομέα. Ο Σύνδεσμος τονίζει ότι είναι αναγκαία, όπως άλλωστε προβλέπεται, η επαναδιαπραγμάτευση από τη χώρα μας εντός του 2016 των περιοριστικών προβλέψεων του Κανονισμού 651/2014, με δεδομένο ότι τα ποσοστά περιφερειακών ενισχύσεων έχουν υπολογισθεί με στοιχεία Eurostat 2008 προ κρίσης και όχι μετά την κρίση οπότε επήλθε πτώση του ΑΕΠ άνω του 25%. Κατά τον ΣΕΤΕ, στα θετικά στοιχεία του αναπτυξιακού περιλαμβάνεται ο προσανατολισμός παροχής κινήτρων στη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, καθώς και σε ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων και επενδυτικών σχεδίων.

Εξάλλου, ο ΣΕΤΕ υπογραμμίζει ότι το κίνητρο σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου μόνο για επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ –μετά μία σημαντική αύξηση της φορολογίας των επιχειρήσεων κατά 20%– κρίνεται ουσιαστικά αναποτελεσματικό, ενώ παράλληλα επιτείνει το αίσθημα του κινδύνου για νέες αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών, γεγονός που αναμένεται να αποθαρρύνει τους δυνητικούς επενδυτές. Επιπλέον, σημειώνει την αβεβαιότητα που προκαλεί η καθυστέρηση της ψήφισης ρύθμισης για την τακτοποίηση των σε εκκρεμότητα επενδυτικών σχεδίων προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων, με ειδική πρόνοια για επιτάχυνση των διαδικασιών σύστασης οργάνων ελέγχου και ολοκλήρωσης των ελέγχων για επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει τις επενδύσεις τους.