ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η λίστα των δεσμεύσεων για τα «κόκκινα» δάνεια έως τα τέλη του 2016

i-lista-ton-desmeyseon-gia-ta-kokkina-daneia-eos-ta-teli-toy-2016-2134189

Μακρύς είναι ακόμη ο κατάλογος των δεσμεύσεων για την αποτελεσματική διαχείριση των «κόκκινων» δανείων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει η κυβέρνηση έως τα τέλη του 2016. Μεταξύ αυτών, η λειτουργία fast track δικαστηρίων για την επικύρωση των συμφωνιών αναδιάρθρωσης του χρέους μικρών και μεγάλων οφειλετών, αλλά και φορολογικές απαλλαγές τόσο για τις εταιρείες που θα αγοράσουν ή θα διαχειριστούν δάνεια –εξυπηρετούμενα ή μη– όσο και για τους οφειλέτες. Με εξαίρεση την προστατευόμενη κατηγορία δανείων, η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει στην τροποποίηση του νόμου 4354/2015 και να μεριμνήσει για την πλήρη άρση των περιορισμών που υπάρχουν στην πώληση και στη διαχείριση δανείων, επεκτείνοντας το φορολογικό καθεστώς των απαλλαγών που ισχύει για την τιτλοποίηση απαιτήσεων (3156/2003). Με βάση τον σχετικό νόμο, η μεταβίβαση απαλλάσσεται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο –περιλαμβανομένου και του φόρου υπεραξίας– τέλος ανταποδοτικό ή μη, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, εισφορά του νόμου 128/1975, προμήθεια, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ Δημοσίου. Αντίστοιχα, από την πλευρά του οφειλέτη, δεν θα πρέπει να θεωρείται εισόδημα, και ως εκ τούτου να φοροαπαλλάσσεται, το ποσό του δανείου που διαγράφεται στο πλαίσιο μιας συμφωνίας αναδιάρθρωσης.

Eως τα μέσα Μαΐου, η κυβέρνηση θα πρέπει να μεριμνήσει για τη δημιουργία γραμματείας που θα υποστηρίζει το έργο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους και να χαράξει έναν οδικό χάρτη για την τροποποίηση της νομοθεσίας για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και την αξιολόγηση του ιδιωτικού χρέους των προβληματικών επιχειρήσεων. Εντός της ίδιας προθεσμίας θα πρέπει να προχωρήσει στη σύσταση ενός μηχανισμού που θα συντονίσει την αξιολόγηση των προβληματικών επιχειρήσεων και την αναδιάρθρωση του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους βιώσιμων οφειλετών. Η ΤτΕ καλείται να αξιολογήσει τις πιθανές φορολογικές προσαρμογές που θα πρέπει να γίνουν στις προβλέψεις και στις διαγραφές των τραπεζών, ενώ σε αναθεώρηση οδηγείται και ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΤτΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κενά και αδυναμίες.

Eως τα τέλη Ιουνίου οι Αρχές θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να τροποποιήσουν τη νομοθεσία για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών από μικρούς, αλλά και μεγάλους οφειλέτες, εντάσσοντας τις οφειλές τόσο προς τις τράπεζες όσο και προς το Δημόσιο. Η κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει ώστε οι πράξεις των ιδιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων που αναλαμβάνονται –καλή τη πίστει– στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης οφειλών να είναι με βάση αντικειμενικά κριτήρια και σύννομες διαδικασίες, ενώ πρόσθετες διασφαλίσεις μπορούν να προβλεφθούν για μεγάλους οφειλέτες.

Eως τα τέλη Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση θα πρέπει να δημιουργήσει το μητρώο αφερεγγυότητας με στοιχεία για τις οφειλές ιδιωτών τόσο προς τις τράπεζες όσο και προς το Δημόσιο, ενώ έως τα τέλη Οκτωβρίου θα πρέπει να προχωρήσει στην τροποποίηση της νομοθεσίας για την εταιρική αφερεγγυότητα και να προωθήσει τον θεσμό της διαχειριστών αφερεγγυότητας.