ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον έλεγχο της τρόικας το νέο ταμείο αποκρατικοποιήσεων

19s1taiped

Με το άρθρο 184 συγκροτείται το νέο ταμείο αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, που συμφωνήθηκε πέρυσι τον Ιούλιο. Θα ονομάζεται Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Hellenic Company of Assets and Participations) και καθίσταται σαφές πως η «εταιρεία δεν ανήκει στον δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται, αλλά λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα όμως με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας». Η διάρκειά του ορίζεται σε 99 χρόνια και θα έχει έδρα στην Αττική. Ο σκοπός του είναι η διαχείριση και η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του, προκειμένου, πρώτον, να συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης και, δεύτερον, να συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων του Δημοσίου. Θα στοχεύει στην επαύξηση της αξίας και στη βελτίωση της απόδοσης των περιουσιακών του στοιχείων, καθώς και στη δημιουργία εσόδων, ενώ θα προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας.

Το νέο ταμείο θα αποκτήσει άμεσα τέσσερις θυγατρικές: το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), που παραμένει πρακτικά ανεξάρτητο, το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), που επίσης διατηρεί την αυτονομία του και το χαρτοφυλάκιό του, την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ) και τη νέα Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών Α.Ε. (ΕΔΗΣ), η οποία συστήνεται τώρα για να κατέχει τις συμμετοχές του κράτους σε δημόσιες επιχειρήσεις, να τις διαχειρίζεται επαγγελματικά, να επαυξάνει την αξία τους και να τις αξιοποιεί. Επίσης μεταβιβάζονται στην ΕΔΗΣ «αυτοδικαίως» συμβάσεις παραχώρησης εταιρειών που προβλέπονται σε ειδικό παράρτημα, το οποίο δεν έχει δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα.

Τα κέρδη του νέου ταμείου θα πηγαίνουν κατά 50% στο Δημόσιο και μέσω αυτού θα αποπληρώνεται και δημόσιο χρέος και κατά 50% σε επενδύσεις. Ομως, ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν ως έχουν, κάτι που σημαίνει πως τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ θα προορίζονται για την εξυπηρέτηση του χρέους. Προβλέπεται πως το νέο ταμείο και οι άμεσες θυγατρικές του, εξαιρουμένων των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ που συνεχίζουν ως έχουν, μπορούν «να μετέρχονται όλες τις μεθόδους που κρίνονται κατάλληλες, προκειμένου να διαχειρίζονται, να διατηρούν και να αυξάνουν την αξία του χαρτοφυλακίου τους». Αυτό σημαίνει πως μπορούν να προβούν σε ιδιωτικοποίηση ή μίσθωση των περιουσιακών τους στοιχείων, τιτλοποιήσεις κ.λπ.

Τα βασικά όργανα του νέου ταμείου είναι το εποπτικό συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο και οι ελεγκτές. Ως ανώτατο όργανο ορίζεται όμως η γενική συνέλευση του μοναδικού μετόχου, δηλαδή του Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον υπουργό Οικονομικών, η οποία όμως επισημαίνεται πως δεν μπορεί να εκλέξει και να ανακαλέσει διορισμό μελών του Δ.Σ. ούτε να εγκρίνει το στρατηγικό σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ και του ΤΧΣ. Τούτο σημαίνει πως όλα τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει το ΤΑΙΠΕΔ θα αξιοποιηθούν με το σχέδιο που έχει ήδη εγκριθεί. Αυτό είναι το Asset Development Plan που επίσης δεν έχει ακόμα δοθεί στη δημοσιότητα, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνει το σύνολο των συμμετοχών και δικαιωμάτων που είχε στα τέλη του 2014.

Το εποπτικό συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη, τα 3 εκ των οποίων επιλέγονται από τον υπουργό Οικονομικών αλλά «κατόπιν σύμφωνης γνώμης Κομισιόν και ESM» και τα άλλα 2, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρός του, επιλέγονται από την Κομισιόν και τον ESM κατόπιν σύμφωνης γνώμης του υπουργού Οικονομικών. Ο πλήρης έλεγχος των δανειστών στη λειτουργία του ταμείου εξασφαλίζεται από την πρόβλεψη πως όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται «κατόπιν θετικής ψήφου τουλάχιστον τεσσάρων μελών». Tο Δ.Σ. θα αποτελείται από 5 – 7 μέλη. Ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος τοποθετούνται με την έγκριση του εποπτικού συμβουλίου. Ενας εκπρόσωπος που θα ορίζεται από την Κομισιόν και τον ESM θα παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του ως παρατηρητής. Ως ελεγκτής του ταμείου θα διορίζεται από τον υπουργό Οικονομικών ελεγκτική εταιρεία διεθνούς φήμης.