ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διευκολύνσεις για επενδύσεις στο ΕΣΠΑ

dieykolynseis-gia-ependyseis-sto-espa-2134393

Εντός των προσεχών ημερών θα ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) που θα απαλλάξει τους δικαιούχους των δράσεων του ΕΣΠΑ από την υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής για τη χορήγηση της επιδότησης. Η πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομίας στοχεύει στη διευκόλυνση των δικαιούχων που θα ενταχθούν στις δράσεις του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου. Με την ενεργοποίηση του λογαριασμού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν το σκέλος της ίδιας συμμετοχής που προβλέπει το πρόγραμμα και στη συνέχεια το υπόλοιπο της δαπάνης θα αποπληρώνεται στους προμηθευτές, αφού υποβληθούν τα αναγκαία παραστατικά, μέσω του ΤΠΔ, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

Η ζήτηση

Ο υφυπουργός Οικονομίας Αλ. Χαρίτσης προσδιόρισε για το καλοκαίρι τον χρόνο εκταμίευσης των χρημάτων στους δικαιούχους, στο πλαίσιο των τεσσάρων δράσεων που έχουν προκηρυχθεί για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, και συνέδεσε την καθυστέρηση που έχει υπάρξει με το αυξημένο ενδιαφέρον για τα προγράμματα. Προκειμένου μάλιστα να καλυφθεί η ζήτηση, ανακοίνωσε την αύξηση του προϋπολογισμού για τα προγράμματα «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», από τα 78 στα 110 εκατ. ευρώ, και για την «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών», από τα 70 στα 90 εκατ. ευρώ.

Σε εξέλιξη είναι ακόμη η δράση για τη «Νεοφυή Επιχειρηματικότητα», για την οποία η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 24 Μαΐου, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα έληξε η δράση για την «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», στο πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκαν 16.193 αιτήσεις για την επιδότηση αντίστοιχου αριθμού επενδυτικών προτάσεων. Ο σχεδιασμός του υπουργείου περιλαμβάνει την προκήρυξη μιας σειράς δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας τους επόμενους μήνες, η ενεργοποίηση των οποίων θα συμβάλει, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη, στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Σε διαβούλευση με τους πιστωτές είναι επίσης το σχέδιο του υπουργείου για την αναβάθμιση του ΕΤΕΑΝ ως χρηματοδοτικού εργαλείου στη νέα προγραμματική περίοδο, ενώ, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», θα επιδιωχθεί η ικανοποίηση των αιτήσεων που έχουν εγκριθεί, μέσα από τις επιστροφές του προγράμματος, που υπολογίζονται στα 110 εκατ. ευρώ περίπου. Συνολικά οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από δικαιούχους και είχαν λάβει έγκριση, χωρίς ποτέ να λάβουν την επιδότηση, φθάνουν τις 35.000. Ωστόσο, ένας σημαντικός αριθμός δικαιούχων δεν υλοποίησε τη δαπάνη, με αποτέλεσμα ο τελικός αριθμός να είναι πολύ μικρότερος, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την ικανοποίησή τους.

Το περιβάλλον

Στο στάδιο της προκήρυξης βρίσκονται επίσης δράσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και οι οποίες ενεργοποιούνται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-20». Πρόκειται για δράσεις που αφορούν τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, τις υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων, τις υποδομές και την ποιότητα του πόσιμου νερού, παρεμβάσεις με οικολογική διάσταση, όπως η διαχείριση περιοχών Natura, καθώς και έργα στον τομέα του τουρισμού, μέσα από την αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου των περιοχών.

Αναφερόμενος στη διαχείριση των απορριμμάτων, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης υποστήριξε ότι το τελικό κόστος για τα έργα θα περιοριστεί στο 1,5 δισ. ευρώ σε σχέση με τα 2,3 δισ. ευρώ που έχουν προϋπολογιστεί μέσω του σχεδιασμού των ΠΕΣΔΑ και θα καλυφθεί μέσα από τους πόρους του ΕΣΠΑ και τα έσοδα από την ανακύκλωση. Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις για την εξυγίανση του Ασωπού οι οποίες θα ενταχθούν στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, τόνισε ότι η αποκατάσταση της περιοχής σχεδιάζεται να ακολουθηθεί από ένα επιχειρηματικό πάρκο με σύγχρονες και πράσινες υποδομές, προκειμένου να γίνει ξανά πόλος έλξης για τις επιχειρήσεις που τώρα φεύγουν.