ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμφιλεγόμενη αλλαγή για Επ. Ανταγωνισμού

24s1epitrop

Στο περίβλημα και όχι στην ουσία ήταν η «νομοτεχνική βελτίωση» που έγινε στο περιβόητο άρθρο 106 του πολυνομοσχεδίου για την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εγκυροι νομικοί κύκλοι χαρακτηρίζουν την αναδιατυπωμένη διάταξη «αμφιλεγόμενη», ανοιχτή σε διαφορετικές ερμηνείες. Η διάταξη αρχικώς προέβλεπε ότι σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης των προστίμων (σ.σ. που έχουν επιβληθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για παραβάσεις του δικαίου περί ανταγωνισμού) εξαλείφεται το αξιόποινο των εγκλημάτων (περί ανταγωνισμού), αλλά και λοιπών οικονομικών εγκλημάτων (συρρέοντα εγκλήματα, όπως αναφερόταν χαρακτηριστικά), επέρχεται πλήρης απαλλαγή από άλλου είδους διοικητικές κυρώσεις, ενώ για όσο διάστημα αποπληρώνεται το πρόστιμο, αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις.

Με τη νομοτεχνική βελτίωση η λέξη «συρρέοντα» αντικαταστάθηκε από τη φράση «σχετικών εγκλημάτων που στοιχειοθετούνται με την ίδια παράβαση». Ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε στη Βουλή ότι θα εξαλείφεται πλέον το αξιόποινο μόνο των εγκλημάτων που συνδέονται με παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Ωστόσο η διατύπωση μπορεί να ερμηνευθεί και ως εξής: ότι εξαλείφεται το αξιόποινο και στην περίπτωση, για παράδειγμα, μιας δωροδοκίας που στοιχειοθετείται από μία υπόθεση όπου έχει διαπιστωθεί νόθευση διαγωνισμών (όπως, για παράδειγμα, συμβαίνει με το καρτέλ των κατασκευαστικών) και η οποία πρόκειται για παράβαση του δικαίου περί ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση ακυρώνεται το δικαίωμα των εισαγγελικών αρχών να ασκούν ποινικές διώξεις για παραβάσεις του ανταγωνισμού, με την επίμαχη διάταξη, μάλιστα, να καταλαμβάνει και υφιστάμενες υποθέσεις για τις οποίες έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα από την ΕΑ (πρόκειται για μία υπόθεση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και για μία υπόθεση καρτέλ).