ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εως 10 εκατ. σχεδιάζει να επενδύσει η EBRD στην Ευρωπαϊκή Πίστη

Εως 10 εκατ. σχεδιάζει να επενδύσει η EBRD στην Ευρωπαϊκή Πίστη

Σταθερή αύξηση του κύκλου εργασιών σε ποσοστό 3%-5% ετησίως, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της κερδοφορίας και τη βελτίωση της μερισματικής απόδοσης, προβλέπει το πενταετές επιχειρησιακό πλάνο της Ευρωπαϊκής Πίστης, που αποτέλεσε και τη βάση για την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Η συμμετοχή της EBRD ανέρχεται στο 15% και προέκυψε από την αποεπένδυση της Τράπεζας Πειραιώς στο μετοχικό κεφάλαιο της μοναδικής εισηγμένης ασφαλιστικής εταιρείας, ενώ ένα επιπλέον 5% απέκτησαν τα επενδυτικά σχήματα Orasis Fund SPC (2,5%) και Serengeti Asset Management (2,5%). Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε χθες, με αφορμή την παρουσίαση των νέων μετόχων, ο διευθύνων σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Πίστης Χρήστος Γεωργακόπουλος σημείωσε ότι η συμμετοχή τους εξασφαλίζει μια νέα πορεία για την εταιρεία, η οποία έχει επιδείξει αξιόλογα αποτελέσματα τα χρόνια της κρίσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε κατά 46,4% (από 117,9 εκατ. ευρώ το 2009 σε 172,6 εκατ. ευρώ το 2015), τα ίδια κεφάλαια κατά 102,8% (από 40 εκατ. ευρώ το 2009 σε 81,1 εκατ. ευρώ το 2015), τα καθαρά κέρδη κατά 339% (από 3,6 εκατ. ευρώ το 2009 σε 16,1 εκατ. ευρώ το 2015) και τα αποθεματικά της κατά 57,4% (από 159,3 εκατ. ευρώ το 2009 σε 250,8 εκατ. ευρώ το 2015).

Η επικεφαλής του γραφείου της EBRD για την Ελλάδα και την Κύπρο Σαμπίνα Τζούρμαν συνέδεσε την απόφαση για τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Πίστης με τις προοπτικές του ασφαλιστικού κλάδου και τη σταδιακή αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά. Η ίδια προέβλεψε συρρίκνωση του αριθμού των ασφαλιστικών εταιρειών τα προσεχή χρόνια, λόγω κυρίως του μεγάλου κατακερματισμού που εμφανίζει η αγορά. Οι επενδύσεις της EBRD στην ελληνική αγορά φθάνουν τα 405 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 5,7 εκατ. ευρώ είναι η συμμετοχή της για την εξαγορά του 15% στην Ευρωπαϊκή Πίστη. Αν και η διοίκηση της εταιρείας εκτίμησε ότι στην παρούσα φάση δεν απαιτείται αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η EBRD έχει θέσει στο επενδυτικό της πλάνο τη δυνατότητα τοποθέτησης κεφαλαίων έως 10 εκατ. ευρώ.