ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λιγότερη γραφειοκρατία για ταχύτερες εξαγωγές

ligoteri-grafeiokratia-gia-tachyteres-exagoges-2142624

Νομοθετικές πρωτοβουλίες με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται σήμερα για τους εξαγωγείς προωθεί η Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου, η οποία συνεδρίασε χθες πρώτη φορά. Βασικός στόχος είναι η υλοποίηση της «Ενιαίας Θυρίδας», ώστε τελικά οι οικονομικοί φορείς να αποκτήσουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δεδομένα και δικαιολογητικά μόνο μία φορά και από μόνο ένα σημείο, κάνοντας τις διαδικασίες πιο αποδοτικές και μειώνοντας το κόστος των εμπορικών συναλλαγών.

Οπως δήλωσε χθες ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Γ. Πιτσιλής, κεντρικός στόχος του Οδικού Χάρτη που έχει σχεδιαστεί για τη διευκόλυνση των εξαγωγέων «είναι η απλοποίηση και τυποποίηση του συνόλου των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας εξαγωγής και η δημιουργία της “Ενιαίας Θυρίδας”. Το γνωστό “Single Window”, δηλαδή ένα πλήρως αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό περιβάλλον σε όλα τα στάδια της εξαγωγικής διαδικασίας, που στοχεύει στη μείωση του κόστους και του χρόνου, στην ενίσχυση της διαφάνειας και τελικά στη διευκόλυνση του εμπορίου». Πάντως, ο κ. Πιτσιλής πρόσθεσε πως «η πρωτοβουλία αυτή προϋποθέτει τη στήριξη και τη στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση του όλου εγχειρήματος».

Με τον τρόπο αυτό στη Γενική Γραμματεία εκτιμούν ότι θα βελτιωθεί η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΟΟΣΑ, καθώς θα τονωθεί η εξωστρέφεια και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα θα αυξηθούν και οι εξαγωγές. Στην κατεύθυνση αυτή, προωθούνται οι εξής δράσεις:

• Απλοποίηση της εθνικής νομοθεσίας, όπου είναι απαραίτητο, και εναρμόνισή της στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του τελωνείου (e-customs).

• Ενεργοποίηση της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής όλων των δικαιολογητικών/ υποστηρικτικών της διασάφησης εγγράφων (άδειες/εγκρίσεις/πιστοποιητικά).

• Ενημέρωση των τελωνειακών αρχών με ηλεκτρονικό τρόπο (κοινή διαχείριση διασυνοριακών ελέγχων).

Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, οι περισσότερες δράσεις του πρώτου πακέτου του συγκεκριμένου Οδικού Χάρτη έχουν ήδη υλοποιηθεί, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους και του χρόνου μιας εξαγωγής κατά 50% (μέσω της απλοποίησης των τελωνειακών και προ-τελωνειακών διαδικασιών).