ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οσοι είναι… ανοιχτοχέρηδες θα πληρώνουν τον λογαριασμό, προειδοποιεί το ΥΠΟΙΚ

osoi-einai-amp-8230-anoichtocherides-tha-plironoyn-ton-logariasmo-proeidopoiei-to-ypoik-2144430

Οσοι εγκρίνουν ή συμπράττουν στο να γίνουν δαπάνες που δεν έχουν προϋπολογιστεί, θα επιβαρύνονται οι ίδιοι με το κόστος αυτών των δαπανών και όχι ο κρατικός προϋπολογισμός. Αυτό προβλέπεται στις οδηγίες των υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών προς δήμους και περιφέρειες στο πλαίσιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2017. Παράλληλα, στο πλαίσιο του αυστηρού ελέγχου των δαπανών για να μη ξεφύγουν οι προϋπολογισμοί δήμων και περιφερειών, τα υπουργεία καλούν τους φορείς να είναι ιδιαιτέρως φειδωλοί στις δαπάνες για υπερωρίες, μετακινήσεις, τηλέφωνα, ρεύμα, επιχορηγήσεις κ.λπ.

Οπως αναφέρεται στις σχετικές εγκυκλίους των υπουργείων, «σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών, καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης».

Είναι σαφές ότι στην προσπάθεια να μην καταγραφούν περιπτώσεις αλόγιστων δαπανών, τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών καθιστούν υπεύθυνους για πιθανές υπερβάσεις τους ίδιους τους φορείς που θα εγκρίνουν την υλοποίηση επιπλέον δαπανών.

Επίσης, στο πλαίσιο της «υποχρέωσης κατάρτισης ρεαλιστικών προϋπολογισμών, με εγγραφή σε αυτούς μόνο δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν», οι σχετικές εγκύκλιοι επισημαίνουν την «ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα». Μάλιστα, ενδεικτικά αναφέρονται οι κατηγορίες δαπανών στις οποίες πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα πρόβλεψης χαμηλότερου ύψους ποσών σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος:

• οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και να εγκρίνονται, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησης του εντός του ωραρίου εργασίας,

• οι δαπάνες υπηρεσιακών μετακινήσεων, προμηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ.,

• οι πάσης φύσεως προαιρετικές δαπάνες, όπως οι επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, βοηθήματα σε οικονομικά αδυνάτους κ.λπ., πρέπει να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες, κινούμενες στα υπό του νόμου προβλεπόμενα όρια και υπό τον περιορισμό της δυνατότητας χρηματοδότησης αυτών από τις αναμενόμενες εισπράξεις του δήμου.