ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη ΔΕΗ ο λογαριασμός του ελλείμματος των ΑΠΕ το 2016-2017

deh2

Στη ΔΕΗ μεταφέρεται το βάρος του ελλείμματος του λογαριασμού ΑΠΕ για τη διετία 2016-2017, η οποία καλείται να καλύψει τα 315 εκατ. ευρώ σε σύνολο 350 εκατ. ευρώ, όπως αυτό προβλέπεται να εξελιχθεί στο τέλος του 2017, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ.

Αυτό προκύπτει από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για την ανάπτυξη των ΑΠΕ που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνο Σκουρλέτη. Το νομοσχέδιο εισάγει δύο νέες πηγές εσόδων για την ενίσχυση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ μέσω του οποίου αποζημιώνεται η παραγωγή της «πράσινης ενέργειας». Η πρώτη προέρχεται από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι θα επιβαρύνονται σε ετήσια βάση αναλογικά με το όφελος, που σύμφωνα με το νομοσχέδιο προκύπτει από την είσοδο των ΑΠΕ στην ημερήσια αγορά και την εξ αυτής διαμόρφωση χαμηλής Οριακής Τιμής. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 23 του νομοσχεδίου, οι προμηθευτές θα καταβάλλουν υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ αποζημίωση για τη διαφορά μεταξύ της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) στη χονδρεμπορική αγορά και της ΟΤΣ που θα διαμορφωνόταν αν δεν εισέρχονταν οι ΑΠΕ στο σύστημα. Το κόστος αυτό θα οριστεί με τρόπο που να μην προκύπτει έλλειμμα στο τέλος της διετίας 2016-2017, αναφέρει το νομοσχέδιο και αυτό γιατί αποτελεί μνημονιακή δέσμευση ο μηδενισμός του ελλείμματος στο τέλος του 2017. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος μεταφέρεται ουσιαστικά στη ΔΕΗ, αφού κατ’ αναλογία του μεριδίου της 90% θα πρέπει να καλύψει το αντίστοιχο ποσό του προβλεπόμενου ελλείμματος ύψους 350 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2017.

Η ρύθμιση ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι το ΕΤΜΕΑΡ που θεσπίστηκε με προηγούμενο νόμο για να καλύπτει μέσω της αναπροσαρμογής του το έλλειμμα του λογαριασμού ΑΠΕ, μεταφέροντας μέσω αυτού τον λογαριασμό στους καταναλωτές, απεικονίζει εν μέρει και το κόστος ενέργειας που θα πρέπει να αναληφθεί από τους προμηθευτές και να συνυπολογισθεί στο ανταγωνιστικό σκέλος τους. Κύκλοι της ΔΕΗ χαρακτηρίζουν αδιανόητη τη σχετική ρύθμιση και υπενθυμίζουν ότι η «περιβόητη μείωση της Οριακής Τιμής, συνεπεία και των ΑΠΕ, που αποτελεί την αιτιολογική βάση της εν λόγω ρύθμισης, έχει πλήξει καίρια τη λιγνιτική παραγωγή, με τεράστιες επιπτώσεις για τη ΔΕΗ, αλλά και γενικότερα».

Η δεύτερη πηγή εσόδων για τον λογαριασμό ΑΠΕ θα προέλθει από τους ίδιους τους παραγωγούς, οι οποίοι θα επιβαρυνθούν με ένα ειδικό τέλος 3% επί του αφορολόγητου τζίρου τους, με εξαίρεση τα οικιακά φωτοβολταϊκά.

Το νομοσχέδιο αλλάζει ριζικά τον τρόπο αμοιβής των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (μονάδες συμπαραγωγής και θερμότητας), καταργώντας τις εγγυημένες τιμές και θεσπίζοντας ένα ανταγωνιστικό μοντέλο βάσει δημοπρασιών και προσφορών. Το νέο μοντέλο τίθεται σε ισχύ για έργα που εντάχθηκαν στο σύστημα από 1/1/2016 κι έπειτα.