ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόβλεψη για ανοδική πορεία στον τουρισμό

Πρόβλεψη για ανοδική πορεία στον τουρισμό

Ανοδικά κινήθηκαν ο κύκλος εργασιών και τα κέρδη των ξενοδοχείων το 2014, σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποίησε η IBHS για τον εγχώριο κλάδο των ξενοδοχείων. Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις 1.275 επιχειρήσεων για το 2014, ο κύκλος εργασιών του δείγματος αυξήθηκε κατά 14,6%, στα 2,7 δισ. ευρώ. Τα συνολικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ενισχύθηκαν κατά 22,4% στα 850 εκατ. ευρώ, ενώ τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη 154,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 27,35 εκατ. ευρώ το 2013. Η μελέτη έδειξε ότι το περιθώριο κέρδους προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων αυξήθηκε οριακά στο 31,6%, ενώ το περιθώριο κέρδους προ φόρων διαμορφώθηκε στο 6,1% έναντι 4% το 2013. Η κεφαλαιακή μόχλευση παρέμεινε στο 0,4 προς 1.

«Κλειδί» το πολιτικό και οικονομικό κλίμα

Σύμφωνα με την κ. Μαρία Μεταξογένη, διευθύνουσα σύμβουλο της IBHS, «οι φορείς του κλάδου εκτιμούν ότι το τρέχον έτος η αγορά θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία, με σαφώς χαμηλότερους ρυθμούς ανόδου σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η Ελλάδα ενδέχεται να υποδεχθεί περίπου 500.000 περισσότερους αλλοδαπούς τουρίστες, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες θα προσφέρουν 5% περισσότερες πτήσεις προς την Ελλάδα. Πάντως, η επαλήθευση αυτών των προβλέψεων εξαρτάται από τη διαμόρφωση του πολιτικού και οικονομικού σκηνικού της χώρας το επόμενο διάστημα».