ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον ΟΑΕΕ οι ιδιοκτήτες οχημάτων Δ.Χ.

ston-oaee-oi-idioktites-ochimaton-d-ch-2146023

Υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ έχουν τα μέλη των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (ΙΜΕ – ΕΠΕ), ως ιδιοκτήτες Δημοσίας Χρήσεως (Δ.Χ.).

Με αφορμή ερωτήματα υπηρεσιών του Οργανισμού για το ασφαλιστικό καθεστώς μελών ΙΜΕ – ΕΠΕ, ο ΟΑΕΕ εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο, στην οποία ξεκαθαρίζει ότι η σύσταση των εν λόγω εταιρειών διέπεται από τη νομοθεσία των ΕΠΕ, παρεκκλίνει ωστόσο από αυτήν κυρίως όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αυτοκινήτων Δ.Χ.

Αναλυτικά, το εταιρικό κεφάλαιο αποτελείται από εταιρικά μερίδια που το καθένα καταβάλλεται τοις μετρητοίς κατά τη σύσταση της εταιρείας και αντιπροσωπεύει μία εταιρική ψήφο. Για τη λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των εταιρικών μεριδίων, ενώ κάθε εταίρος υποχρεούται να συνεισφέρει στην εταιρεία το δικαίωμα εκμετάλλευσης του φορτηγού αυτοκινήτου, καθώς και το ίδιο το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΕ, από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι ΙΜΕ – ΕΠΕ δεν έχουν ιδιοκτησιακό καθεστώς επί των Δ.Χ. αυτοκινήτων και, κατά συνέπεια, τα μέλη των ΙΜΕ έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον Οργανισμό ως ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων.