ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εγκρίθηκαν κονδύλια 216,1 εκατ. ευρώ για την εκπαίδευση

sxoleioagiasmos

Υπεγράφησαν από το υπουργείο Οικονομίας οι εντάξεις επτά πράξεων, συνολικού προϋπολογισμού 216,1 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, μέσω της πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού, αναπληρωτών καθηγητών και λοιπού προσωπικού σε όλα τα σχολεία της χώρας, για το σχολικό έτος 2016-2017.

Ειδικότερα, εντάχθηκαν οι εξής πράξεις:

• Ενταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία – τάξεις υποδοχής, σχολικό έτος 2016-2017 (προϋπολογισμός 12.395.000 ευρώ).

• Ενισχυτική διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2016-2017 (8.762.652,17 ευρώ).

• Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017 (35.811.036 ευρώ).

• Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017 (4.757.600 ευρώ).

• Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017 (72.619.292,01 ευρώ).

• Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο (62.875.025 ευρώ).

• Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης (18.908.075 ευρώ).