ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικό σύστημα καταγγελιών για «μαύρη» εργασία

Ηλεκτρονικό σύστημα καταγγελιών για «μαύρη» εργασία

Κωδικό πρόσβασης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας υποχρεούνται να αποκτήσουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 όλοι οι εργοδότες. Οι ηλεκτρονικές πύλες των νέων υπηρεσιών του ΣΕΠΕ θα έπρεπε να ανοίξουν με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του υπουργείου Εργασίας σε ΦΕΚ, καθώς άρχισε να «τρέχει» η ημερομηνία εγγραφής σε αυτές, προκειμένου να αποκτήσουν ηλεκτρονικό κωδικό πρόσβασης όλοι οι εργοδότες. Βέβαια, η ιστοσελίδα www.sepenet.gr είναι ακόμη "υπό κατασκευή". Όταν θα ανοίξει μάλιστα, θα μπορούν να γίνονται επώνυμα ή και ανώνυμα και καταγγελίες με στόχο τον καλύτερο έλεγχο της αγοράς εργασίας και τον περιορισμό του φαινομένου της ανασφάλιστης απασχόλησης, βάσει και της μνημονιακής δέσμευσης.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, μια σειρά από βασικές λειτουργίες του ΣΕΠΕ θα μπορούν να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, ανάμεσά τους και οι καταγγελίες, επώνυμες ή ανώνυμες, για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως επίσης και οι αντίστοιχες επιβολές προστίμων προς τους εργοδότες – παραβάτες. Ειδικά οι περιπτώσεις καταγγελιών για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας μπορούν να υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ με κάθε πρόσφορο μέσο (κατάθεση εγγράφου, αποστολή φαξ, τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική αποστολή).

Αναλυτικά, για τη διασύνδεση των εργοδοτών με το νεοσύστατο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΣΕΠΕ δίνεται περιθώριο έως τις 30 Σεπτεμβρίου για να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr. Οι εργοδότες εγγράφονται στο ΟΠΣ – ΣΕΠΕ ως νέοι χρήστες, δηλώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησης, μεταξύ των οποίων και ο ΑΦΜ. Στη συνέχεια ταυτοποιούνται από το σύστημα και αποκτούν τον προσωπικό τους λογαριασμό στο ΟΠΣ – ΣΕΠΕ, στον οποίον υποχρεώνονται να δηλώνουν τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας και τις τυχόν μεταβολές αυτών. Οι εργοδότες οφείλουν πλέον να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για μια σειρά εγγράφων, όπως άδεια εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας, βεβαίωση αριθμού απασχολούμενου προσωπικού, βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων, για διενέργεια εργατικής διαφοράς ή συμφιλιωτικής διαδικασίας, αναγγελία εργατικού ατυχήματος, ασθενειών των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία, αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, για πρόσβαση σε έγγραφα και γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απόλυσης. Όταν η ιστοσελίδα ανοίξει, δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το ΟΠΣ – ΣΕΠΕ θα αποκτήσουν και οι εργαζόμενοι, οι οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων και λοιποί τρίτοι που το επιθυμούν. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης και προσωπικό λογαριασμό.