ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέσσερις αιτήσεις για εταιρείες διαχείρισης «κόκκινων» δανείων

12s19tr

Τέσσερις εταιρείες έχουν καταθέσει αίτημα στην Τράπεζα της Ελλάδος για να αποκτήσουν άδεια διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ), δηλαδή διαχείρισης «κόκκινων» δανείων νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων.

Εκτός από την κοινή εταιρεία που συστήνουν η Alpha Bank και η ισπανική Aktua, αλλά και τη μετεξέλιξη αντίστοιχης εταιρείας που διαθέτει ο όμιλος της Eurobank σε εταιρεία διαχείρισης με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο της ΤτΕ, άδεια διεκδικεί, σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλο δικηγορικό γραφείο που δραστηριοποιείται στον κλάδο αλλά και άλλη μία εταιρεία διαχείρισης με παρουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το μετοχικό κεφάλαιο που με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο απαιτείται για την ίδρυση εταιρειών διαχείρισης είναι χαμηλό και έχει οριστεί στις 100.000 ευρώ, αλλά οι διατυπώσεις που απαιτούνται είναι αρκετά περίπλοκες, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η διαφάνεια στους στόχους αλλά και στις πρακτικές που πρόκειται να ακολουθήσουν έναντι των δανειοληπτών.

Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας, που εξέδωσε πρόσφατα η ΤτΕ, δίνει νέας γενιάς εργαλεία στην τράπεζα για να χειριστεί την προσωρινή ή την οριστική διευθέτηση της οφειλής του δανειολήπτη, εργαλεία που είναι πλέον στη διάθεση και των ίδιων των εταιρειών διαχείρισης για τον διακανονισμό που θα προτείνουν στους δανειολήπτες. Μεταξύ αυτών είναι:

• Η οικειοθελής παραχώρηση του ακινήτου από τον δανειολήπτη στην τράπεζα.

• Η μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου στην τράπεζα και η διαμονή στο ακίνητο έναντι καταβολής ενοικίου.

• Η εθελοντική εκποίηση του ακινήτου από τον ίδιο τον δανειολήπτη σε συνεργασία με την τράπεζα.

Σημειώνεται ότι οι εταιρείες διαχείρισης δεν αγοράζουν τα δάνεια από την τράπεζα. Αναλαμβάνουν την επικοινωνία με τον δανειολήπτη αλλά και τη γενικότερη διαχείριση της οφειλής, με αυξημένη πλέον δυνατότητα διευθέτησής της μέσω και των νέων εργαλείων. Τα εργαλεία αυτά θα εμπλουτίσουν τις ήδη υπάρχουσες λύσεις, όπως ο διαχωρισμός της οφειλής σε δύο τμήματα, η επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου, η καταβολή μόνο τόκων κ.λπ., διευρύνοντας τις επιλογές για τον οφειλέτη που δεν έχει καταφύγει στον νόμο Κατσέλη.

Η τράπεζα, άλλωστε, υποχρεούται να αναγγείλει στον δανειολήπτη τη μεταβίβαση της απαίτησης σε εταιρεία διαχείρισης και να τηρεί στην ιστοσελίδα της επικαιροποιημένο κατάλογο με επωνυμίες, ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συνεργαζόμενων με την τράπεζα εταιρειών διαχείρισης ή άλλων στους οποίους έχει ανατεθεί η υλοποίηση οποιουδήποτε σταδίου της διαδικασίας επίλυσης καθυστερήσεων.

Alpha – Aktua

Η υποβολή ήδη τεσσάρων αιτήσεων για τη χορήγηση ισάριθμων αδειών επιβεβαιώνει την κινητικότητα που υπάρχει στον τομέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σε κάθε όμως περίπτωση, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη δραστηριότητα που θα αναπτύξει η Alpha Bank σε συνεργασία με την Aktua για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου στεγαστικών, καταναλωτικών και μικρών επιχειρηματικών δανείων 10 δισ. ευρώ σε πρώτη φάση. Η νέα εταιρεία θα επιδιώξει να μεταφέρει στην ελληνική αγορά το ισπανικό μοντέλο διαχείρισης «κόκκινων» δανείων, το οποίο βασίζεται σε συνεργασίες που θα αναπτύξει με τον χώρο των μεσιτών ακινήτων, ώστε να μπορεί με μεγαλύτερη ευχέρεια να προωθεί λύσεις για την πώληση του ακινήτου σε συνεργασία πάντα με τον δανειολήπτη. Το δάνειο και φυσικά τα ακίνητα θα παραμένουν στην κατοχή της τράπεζας, η οποία θα έχει άμεση εμπλοκή στην όλη διαδικασία διαχείρισης. Η εταιρεία θα υποστηρίζεται από μια πρωτοποριακή ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα προωθεί τις αγοραπωλησίες ακινήτων, ενώ η λειτουργία της επεκτείνεται ακόμα και στη συντήρηση των ακινήτων για να μπορούν να μεταβιβαστούν σε καλύτερες τιμές. Οι τρεις άλλες εταιρείες που θα δημιουργηθούν με βάση τον μέχρι σήμερα αριθμό αιτήσεων δραστηριοποιούνται ήδη στην ελληνική αγορά με παρόμοια μορφή και η αδειοδότησή τους, με βάση το νέο καθεστώς, θα εμπίπτει επίσης στους νέους κανόνες της εποπτικής αρχής.