ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουριστική προβολή της Στερεάς Ελλάδας μέσω δεκατριών δράσεων

Τουριστική προβολή της Στερεάς Ελλάδας μέσω δεκατριών δράσεων

Ενα σχέδιο ολοκληρωμένης τουριστικής προβολής, που περιλαμβάνει 13 δράσεις με περίοδο υλοποίησης από το τρέχον εξάμηνο έως και το πρώτο εξάμηνο του 2019, ενέκρινε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, ο τουρισμός αποτελεί αναπτυξιακό όχημα για την έξοδο από την υφιστάμενη κρίση, γεγονός το οποίο επιβάλλει τη συνέχιση της επένδυσης από την πλευρά της Στερεάς Ελλάδας ως προς την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την προβολή του τουριστικού της προϊόντος. Για τη διαμόρφωση του σχεδίου που δύναται να χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ ελήφθη υπ’ όψιν και το στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας, το οποίο είχε προταθεί από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Το σχετικό σχέδιο του συνδέσμου είχε παρουσιασθεί τον περασμένο Δεκέμβριο σε ειδική εκδήλωση στη Χαλκίδα, παρουσία του προέδρου του ΣΕΤΕ Ανδρέα Ανδρεάδη και του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη. Να σημειωθεί ότι το πρώτο Περιφερειακό Γραφείο του ΣΕΤΕ λειτούργησε στη Στερεά Ελλάδα και φιλοξενείται στο κτίριο της Περιφέρειας στη Λαμία.

Το σχέδιο με τις 13 δράσεις, που εγκρίθηκε από την Περιφέρεια, προβλέπει την ανάπτυξη συστήματος ταυτότητας της Στερεάς Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού. Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθεί εταιρικό λογότυπο, σήμα και σλόγκαν που θα αντικατοπτρίζουν το ύφος και την ταυτότητα του προορισμού Στερεάς Ελλάδας, των περιφερειακών ενοτήτων της και των κυριότερων τουριστικών δήμων, σε συνδυασμό με τα ποιοτικά προϊόντα του προορισμού. Παράλληλα, το σχέδιο προβλέπει τον προσδιορισμό και την προβολή 10 μοναδικών και αξιομνημόνευτων ταξιδιωτικών εμπειριών για τους επισκέπτες, οι οποίες θα σχετίζονται με τους στρατηγικούς τουριστικούς κλάδους της Περιφέρειας. Οι εμπειρίες θα επιλεγούν με γνώμονα την ανάδειξη της ποικιλομορφίας της Στερεάς Ελλάδας, την οποία πιθανότατα οι επισκέπτες δεν γνωρίζουν, και φυσικά με γνώμονα τη δυνατότητα των τουριστικών επαγγελματιών του προορισμού να ανταποκριθούν. Επιπλέον, θα ενημερωθούν οι τουριστικοί επαγγελματίες της Στερεάς Ελλάδας σχετικά με το πώς θα αξιοποιήσουν, θα προωθήσουν και θα εμπορευθούν τα εμπειρικά προϊόντα, ενώ θα γίνει και παρουσίαση αυτών στους εξειδικευμένους τουριστικούς οργανισμούς.

Εξάλλου, το σχέδιο περιλαμβάνει την υλοποίηση προγράμματος δράσεων προβολής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και τη δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής τουριστικού οδηγού για επαγγελματίες. Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν πληροφορίες, τις οποίες θα συνδυάζουν για να δημιουργήσουν πλήρη πακέτα διαμονής, περιήγησης και διασκέδασης για όλη την Περιφέρεια.