ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βαρύ κόστος στην ελληνική οικονομία λόγω γήρανσης του πληθυσμού

vary-kostos-stin-elliniki-oikonomia-logo-giransis-toy-plithysmoy-2147105

Eνα ακόμη βάρος, αυτό της γήρανσης του πληθυσμού και δη του εργατικού δυναμικού της, καλείται να αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα, καθώς η επίδρασή της στην ήδη επιβαρυμένη παραγωγικότητα αποδεικνύεται ισχυρότερη σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι διαπιστώσεις που καθιστούν ακόμη επιτακτικότερη την ανάγκη προώθησης ενός νέου παραγωγικού μοντέλου παρατίθενται σε μελέτη ερευνητών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), που τοποθετεί τη χώρα μας στη ζώνη των χωρών με τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στην παραγωγικότητα εξαιτίας της γήρανσης του εργατικού δυναμικού, ηλικίας 15-64 ετών. Η μελέτη επισημαίνει ότι η παράμετρος αυτή κάθε άλλο παρά βοηθάει στην προσπάθεια μείωσης της ανεργίας και αύξησης της ανταγωνιστικότητας σε περιβάλλον μάλιστα υψηλού χρέους και περιορισμένων δημοσιονομικών περιθωρίων και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την Ελλάδα, όπου το πρόβλημα θα είναι οξύτερο.

Εξετάζοντας τις συνέπειες από τη γήρανση του εργατικού δυναμικού στην παραγωγικότητα της Ευρωζώνης, οι μελετητές του ΔΝΤ διαπιστώνουν ότι το βάρος που αναμένεται να «χτυπήσει» το σύνολο των κρατών-μελών της Ζώνης του Ευρώ θα πέσει άνισα μεταξύ τους. Οι μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα αναμένεται να παρατηρηθούν σε χώρες που θα δυσκολευθούν να το αντέξουν όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία. Οι χώρες αυτές, σημειώνεται, έχουν ήδη αυξημένα επίπεδα χρέους και πενιχρά δημοσιονομικά περιθώρια, και χρειάζονται ταχεία αύξηση της παραγωγικότητας, προκειμένου να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και να μειωθεί η ανεργία.

Στον αντίποδα, χώρες όπως η Γερμανία και η Νορβηγία, προφανώς λόγω των διαφορετικών παραγωγικών μοντέλων που εφαρμόζουν, ενώ θα βρεθούν αντιμέτωπες με την αύξηση του ποσοστού «ηλικιωμένων» εργαζόμενων τα επόμενα 20 χρόνια, δεν θα υποστούν αντίστοιχη μείωση της παραγωγικότητάς τους. Η μελέτη αναφέρεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου όχι μόνο δεν αναμένεται αύξηση της γήρανσης του εργατικού δυναμικού αλλά το αντίστροφο, ήτοι μικρή αύξηση των νέων εργαζομένων.

Σύμφωνα με τους μελετητές, τις επόμενες δύο δεκαετίες, το ποσοστό των εργαζομένων ηλικίας από 55 έως 64 ετών στην Ευρωζώνη αναμένεται να αυξηθεί από το 15% στο 20% του εργατικού δυναμικού, με άμεσες επιδράσεις στην παραγωγικότητα. Και αυτό γιατί χωρίς να γίνουν γενικεύσεις, βάσει της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η παραγωγικότητα αυξάνεται κατά τα πρώτα χρόνια της ηλικίας ενός εργαζομένου, φτάνει στο ανώτατο σημείο της ανάμεσα στα 40 και στα 50 και στη συνέχεια μειώνεται.

Παίρνοντας ως δείγμα ευρωπαϊκές χώρες από το 1950 έως και το 2014, οι ερευνητές καταλήγουν στη διαπίστωση ότι αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων ηλικίας 55-64 ετών, στο σύνολο του εργατικού δυναμικού, κατά 5% συνδέεται με πτώση της παραγωγικότητας κατά 3%.

Μεταξύ των μέτρων που προτείνει η μελέτη, προκειμένου να μετριαστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις από τη γήρανση του εργατικού δυναμικού στην αύξηση της παραγωγικότητας, είναι η βελτίωση των συνθηκών υγείας, η ενίσχυση των ενεργών πολιτικών απασχόλησης και των προγραμμάτων κατάρτισης και επανακατάρτισης, καθώς και οι επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογία.