ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση της απασχόλησης, αλλά με μείωση των μισθών

Αύξηση της απασχόλησης, αλλά με μείωση των μισθών

Σημαντική αύξηση της απασχόλησης συνοδευόμενη όμως με μείωση των μισθών «φωτογραφίζουν» οι αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις που κατατίθενται στο ΙΚΑ. Αν και τα στοιχεία αφορούν τον Δεκέμβριο του 2015, είναι ενδεικτικά της κατάστασης που πλέον έχει εδραιωθεί στην εγχώρια αγορά εργασίας. Ο αριθμός των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ αυξάνεται, όμως ο μέσος μισθός και το ημερομίσθιο μειώνονται δραματικά. Κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει η μερική και η εκ περιτροπής απασχόληση, η οποία άλλωστε, σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές, αποτέλεσε λύση για τους εργοδότες που εξαιτίας είτε των capital controls είτε των υψηλών προστίμων για την ανασφάλιστη εργασία, αναγκάστηκαν να «νομιμοποιήσουν» τους εργαζόμενους που απασχολούσαν «μαύρα».

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ, ο αριθμός των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ τον Δεκέμβριο του 2015 αυξήθηκε κατά 6% έναντι του Δεκεμβρίου του 2014. Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 6%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 2,10% και στο σύνολο των επιχειρήσεων κατά 5,90%. Παρ’ όλα αυτά, αρνητικό είναι το πρόσημο για τους μισθούς. Το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 έναντι του Δεκεμβρίου του 2014 στις κοινές επιχειρήσεις κατά 2,83%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 2,42% και στο σύνολο κατά 2,83%. Αντίστοιχα ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 3,90% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 2,98%.

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι, ενώ ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αυξήθηκε κατά 5,08%, με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 9,90% τον Δεκέμβριο του 2015 έναντι του Δεκεμβρίου του 2014. Την ίδια στιγμή, στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 2,48%, ενώ ο μέσος μισθός κατά 3,16%. Η μέση ηλικία του συνόλου των ασφαλισμένων είναι 39,26 έτη. Το 74,39% των ασφαλισμένων είναι 25 έως 49 ετών και 16,46% από 50 έως 64 ετών. Για τους ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 51,80 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.204,70 ευρώ. Στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 23,70 και σε 412,05 ευρώ αντίστοιχα. Ο μέσος μισθός των γυναικών αντιστοιχεί στο 74,81% του μισθού των ανδρών.

Συνολικά, ο αριθμός των ασφαλισμένων ανήλθε τον Δεκέμβριο σε 1.798.103 εκ των οποίων 1.757.605 απασχολούνται σε κοινές επιχειρήσεις και 40.498 σε οικοδομοτεχνικά έργα.