ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μικτές τάσεις στην αγορά ομολόγων

Μικτές τάσεις στην αγορά ομολόγων

Επιδεινώθηκε σήμερα το spread του 10ετούς ομολόγου με αποτέλεσμα να αναρριχηθεί στις 809 μονάδες βάσης από 805 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Τρίτης.

Στις τρείς κρατικές εκδόσεις χρέους επικράτησαν μικτές τάσεις. Το ετήσιο ομόλογο εμφάνισε τιμή στα 97,50 λεπτά του ευρώ με την απόδοση να ανέρχεται στο 6,30%. Το 3ετές ομόλογο αποτιμήθηκε στα 91,50 λεπτά με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 8,30%. Το 10ετές ομόλογο παρουσίασε τιμή στα 71,85 λεπτά με την απόδοση να ανέρχεται στο 8% έναντι απόδοσης 7,95% στη συνεδρίαση της Τρίτης.

Μηδενική παρέμεινε η συναλλακτική δραστηριότητα στην εγχώρια ηλεκτρονική αγορά συναλλαγών των κρατικών ομολόγων.
Στις αποδόσεις των υπολοίπων 10ετών ευρωομολόγων κατεγράφησαν σήμερα οι εξής αποδόσεις: Ιταλία 1,13%, Γαλλία 0,14%, Ισπανία 0,93%, Πορτογαλία 2,96%, Ιρλανδία 0,40%, Γερμανία -0,09% και Κύπρος 3,69%.