Πάνω από 10.000 αναφορές στην έρευνα του Κων. Ζοπουνίδη

Πάνω από 10.000 αναφορές στην έρευνα του Κων. Ζοπουνίδη

49" χρόνος ανάγνωσης

Η έρευνα στη χρηματοοικονομική επιστήμη, στη διαχείριση τραπεζικών κινδύνων, ενεργειακού μάνατζμεντ και στη διοίκηση επιχειρήσεων στην Ελλάδα γίνεται βασική πηγή για τη διεθνή βιβλιογραφία.

Η βασική ερευνητική κατεύθυνση του καθηγητή Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη ξεπέρασε το φράγμα των 10.000 αναφορών, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Google Scholar Citations.

Η βασική του έρευνα αναφέρεται στην ανάπτυξη Πολυκριτήριων Συστημάτων Απόφασης και εφαρμογής στα επιστημονικά πεδία της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής, της Διαχείρισης Τραπεζικών Κινδύνων, του Ενεργειακού Μάνατζμεντ και της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Είναι κατά σειρά ο τρίτος καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης που επιτυγχάνει αυτή την επίδοση.

Ο κ. Ζοπουνίδη είναι επίσης μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών της Ισπανίας. Επίσης είναι Distinguished Research Professor στο Audencia Business School. 

Το Google Scholar είναι μια ελεύθερα προσβάσιμη μηχανή αναζήτησης Ιστού που αναπαράγει και μεταδίδει το πλήρες κείμενο της επιστημονικής βιβλιογραφίας σε μια σειρά από μορφές εκδόσεων και επιστημονικών κλάδων. 

Ο δείκτης Google Scholar περιλαμβάνει τα πιο έγκριτα σε απευθείας σύνδεση επιστημονικά περιοδικά και βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, διατριβές, προδημοσιεύσεις, περιλήψεις, τεχνικές εκθέσεις, επιστημονικές βιβλιογραφικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.