ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομισιόν: «Νόμιμη» η επενδυτική ενίσχυση του αεροδρομίου Χανίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απεφάνθη σήμερα ότι η επενδυτική ενίσχυση υπέρ
του αερολιμένα Χανίων συνάδει με τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις
κρατικές ενισχύσεις.

Ειδικότερα, η Επιτροπή έκρινε ότι η επενδυτική ενίσχυση ύψους 77,7
εκατ. ευρώ υπέρ του αερολιμένα Χανίων είναι κατάλληλα
στοχοθετημένη, μη δυσανάλογη σε σχέση με τον στόχο της και
περιοριζόταν στο απολύτως αναγκαίο μέτρο.

Η Επιτροπή έλαβε, επίσης, υπόψη τον σπουδαίο ρόλο του συγκεκριμένου
περιφερειακού αερολιμένα για την προσπελασιμότητα της Κρήτης και
την τοπική ανάπτυξη, σταθμίζοντας, αφενός, τον στόχο της
εξασφάλισης δίκαιων όρων ανταγωνισμού στον κλάδο των αερομεταφορών
και, αφετέρου, τις μεταφορικές ανάγκες.


Πηγή: ΑΜΠΕ