ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεικτή εικόνα στα κρατικά ομόλογα

Μεικτή εικόνα στα κρατικά ομόλογα

Με αύξηση της απόδοσης του ετήσιου κρατικού ομολόγου και αμετάβλητη την εικόνα στο 3ετές και 10ετές ομόλογο κύλησε η σημερινή πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στην εγχώρια ηλεκτρονική αγορά ομολόγων.

Το ετήσιο κρατικό ομόλογο εμφάνισε τιμή στα 97,40 λεπτά του ευρώ με την απόδοση στο 6,45% από 97,50 λεπτά και απόδοση 6,30% που ήταν οι αντίστοιχες τιμές στη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευή 26 Αυγούστου.

Το 3ετές κρατικό ομόλογο είχε τιμή στα 91,70 λεπτά με την απόδοση να να διαμορφώνεται στο 8,40%. Το 10ετές κρατικό ομόλογο κατέγραψε τιμή στα 72,00 λεπτά και απόδοση στο 7,95%.

Το spread (διαφορά απόδοσης μεταξύ 10ετούς ελληνικού και αντίστοιχου γερμανικού ομολόγου) διαμορφώθηκε στις 802 μονάδες βάσης από 803 μονάδες βάσης που ήταν το spread στη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής.

Στις αποδόσεις των υπολοίπων 10ετών ευρωομολόγων κατεγράφη η εξής εικόνα: Ιταλία 1,12%, Γαλλία 0,18%, Ισπανία 0,93%, Πορτογαλία 3%, Ιρλανδία 0,41%, Γερμανία -0,07%, Κύπρος 3,63%.