ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο ίδιο επίπεδο το επιτόκιο των έντοκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας

Στο ίδιο επίπεδο το επιτόκιο των έντοκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας

Το ποσό των 1,137 δισεκατομμυρίων ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, με επιτόκιο 2,97%, στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη δημοπρασία αντίστοιχης διάρκειας.

Το προσφερόμενο ποσό υπερκάλυψε κατά 1,30 φορές το αρχικώς δημοπρατούμενο ποσό των 875 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.