ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υψηλές αποδόσεις για τα κρατικά ομόλογα

athens_stock

Κανένα ενδιαφέρον δεν εκδηλώνεται για τα κρατικά ομόλογα, με αποτέλεσμα να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα οι αποδόσεις.

Ταυτόχρονα το spread (διαφορά απόδοσης του 10ετούς ελληνικού με το αντίστοιχο γερμανικό) διαμορφώθηκε στις 824 μονάδες βάσης.

Η τιμή του ετήσιου κρατικού ομολόγου που λήγει στις 17 Ιουλίου 2017 ανέρχεται στα 97,00 λεπτά με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 7,05%.

Το 3ετές κρατικό ομόλογο καταγράφει τιμή στα 90,90 λεπτά ενώ η απόδοση φθάνει το 8,80%. Το 10ετές κρατικό ομόλογο αποτιμάται σήμερα στα 71,00 λεπτά με την απόδοση να ανέρχεται στο 8,15%.

Οι σημερινές αποδόσεις σε άλλα 10ετή ευρωομόλογα διαμορφώνονται ως εξής: Ιταλία 1,08%, Γαλλία 0,18%, Ισπανία 0,92%, Πορτογαλία 2,94%, Ιρλανδία 0,35%, Γερμανία -0,09% και Κύπρος 3,59%.