ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξι προτάσεις από τον ΣΕΒ για επανεκκίνηση της οικονομίας

10s4seb

Πακέτο προτάσεων για την επανεκκίνηση της οικονομίας απέστειλε ο ΣΕΒ στην κυβέρνηση και στα κόμματα, εν όψει της ΔΕΘ, με την επισήμανση ότι η επιχειρηματική κοινότητα περιμένει οι εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης να περιέχουν πρωτίστως δείγματα καλύτερης οικονομικής και πολιτικής διακυβέρνησης της χώρας. Για τον ΣΕΒ είναι επείγουσα η ανάγκη εκπόνησης μιας ολοκληρωμένης και ρεαλιστικής εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, πέρα και πάνω από τις δανειακές συμβάσεις (τα μνημόνια), δηλαδή χωρίς άλλες καθυστερήσεις στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και με γνώμονα τα σοβαρά προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει σήμερα.

Κεντρικό στοιχείο μιας τέτοιας πολιτικής, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, είναι η αμοιβαιότητα των συμφερόντων μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η προσέλκυση επενδύσεων και η προώθηση μεταρρυθμίσεων που θα σηματοδοτήσουν την απαραίτητη αναπτυξιακή στροφή. Ο ΣΕΒ έχει υπολογίσει πως χρειάζονται νέα επενδυτικά κεφάλαια ύψους 100 δισ. ευρώ για την επόμενη εξαετία. Με δεδομένους τους περιορισμένους πόρους του ΠΔΕ, του Αναπτυξιακού Νόμου (2-3 δισ.) και του ΕΠΑΝΕΚ γίνεται εύκολα αντιληπτή η αναγκαιότητα πρόσθετων ιδιωτικών επενδύσεων ικανών να καλύψουν τη διαφορά. Πέραν των 25 συνολικά προτάσεων για μεταρρυθμίσεις σε όλο το φάσμα της οικονομίας (επενδύσεις, φορολογία, ρυθμιστικά μέτρα, δικαιοσύνη, ηλεκτρονικές συναλλαγές, κ.λπ.) ο ΣΕΒ, θέτει έξι προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου της αναπτυξιακής επανεκκίνησης της οικονομίας:

1. Εφαρμογή των μέτρων του Μνημονίου, περιλαμβανομένων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, χωρίς καθυστερήσεις στην επίτευξη των συμφωνηθέντων, για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, την εκταμίευση των δόσεων και την τόνωση της ρευστότητας στην αγορά, και την επιτάχυνση της διαδικασίας ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

2. Επιτάχυνση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων που έχουν συμφωνηθεί και ενεργοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου μέσω του Επενδυτικού Ταμείου, ώστε να ανακτηθεί το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.

3. Αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων με επιτάχυνση της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου και αξιοποίηση των δυνατοτήτων για την πώληση επισφαλών απαιτήσεων και την αναδιάρθρωση υπερχρεωμένων επιχειρήσεων. Η τακτική της αναμονής, ώστε η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας να οδηγήσει σε ανάκαμψη των προβληματικών δανείων, για να μπορέσουν οι τράπεζες να εγγράψουν κέρδη από την ανάκτηση των προβλέψεων, δεν έχει αποδώσει καρπούς μέχρι σήμερα. Η αναδιάρθρωση, λοιπόν, των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων μπορεί να προκαλέσει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον και να οδηγήσει στη δημιουργία πιο δυναμικών επιχειρήσεων.

4. Μείωση των φορολογικών συντελεστών στη βάση ενός ισοδύναμου προγράμματος καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, και αναγκαστικής μείωσης των λειτουργικών δαπανών του Δημοσίου σε περίπτωση υστέρησης στην επίτευξη των στόχων επέκτασης της φορολογικής βάσης, ώστε να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση των συνεπών φορολογουμένων και των οργανωμένων επιχειρήσεων και να δοθεί ώθηση στην αναπτυξιακή διαδικασία.

5. Θέσπιση οριζόντιων επενδυτικών κινήτρων μέσω υπεραποσβέσεων επενδυτικών δαπανών, ώστε να προκληθεί επενδυτικό ενδιαφέρον, αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων, και έτσι οι ρυθμίσεις αυτές να είναι όσο το δυνατόν δημοσιονομικά ουδέτερες.

6. Λήψη μέτρων για την ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων και της κατασκευαστικής δραστηριότητας.