ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δραστικές αλλαγές στα επιμελητήρια

ypourgeio_oikonomias

Τη συγχώνευση των επιμελητηρίων από 59 που είναι σήμερα σε 18 προανήγγειλε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης από το βήμα της γενικής συνέλευσης της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ). Τούτο θα προβλέπεται στην αλλαγή της επιμελητηριακής νομοθεσίας που προωθεί το υπουργείο Οικονομίας, με στόχο η νέα δομή στα επιμελητήρια να ισχύσει πλήρως έως το 2021. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομίας, τα επιμελητήρια θα συγκροτούνται σε επίπεδο περιφέρειας με ένα επιμελητήριο στην Αθήνα, ένα στον Πειραιά, ένα στη Θεσσαλονίκη και από ένα στις υπόλοιπες περιφέρειες (πλην Κυκλάδων και Δωδεκανήσων). Τα υφιστάμενα επιμελητήρια θα λειτουργούν ως επιμελητηριακές ενότητες. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ. Παπαδεράκης, οι εκλογές στα επιμελητήρια για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έως τον Απρίλιο του 2017, βάσει του νέου πλαισίου εκλογικής διαδικασίας, πλην όμως θα διατηρηθεί η υφιστάμενη δομή. Τέλος, ο κ. Παπαδεράκης προανήγγειλε έλεγχο στις διάφορες εταιρείες που έχουν συστήσει τα επιμελητήρια, για να διαπιστωθεί εάν όντως έχουν κάποια δραστηριότητα που δεν μπορεί να ασκηθεί από τις οργανικές μονάδες των επιμελητηρίων. Τα επιμελητήρια τα οποία δεν έχουν συστήσει εταιρείες ούτε συμμετέχουν σε αυτές θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου του ισολογισμού τους από ορκωτούς λογιστές.