ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κάτω από τη Βουλγαρία στην οικονομική ελευθερία η Ελλάδα

16s20oikonomikieleutheria
ellada1--2

Τελικώς, η «νεοφιλελεύθερη Ελλάδα» κατατάσσεται στην 86η θέση, σε σύνολο 159 χωρών, στον Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας που συντάσσει κάθε χρόνο το Ινστιτούτο Φρέιζερ του Καναδά και δημοσιεύεται στην Ελλάδα σήμερα από το ΚΕΦίΜ (Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών – Μάρκος Δραγούμης). Βρίσκεται δηλαδή στην «παρέα» του Τατζικιστάν (84η θέση), της Σαουδικής Αραβίας (85η θέση), του Πράσινου Ακρωτηρίου (87η θέση) και της Τουρκίας (90ή θέση). Υψηλότερα από αυτήν βρίσκονται όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ακόμη κι αυτές που έχουν ακόμη νωπές τις πληγές του κομμουνισμού (π.χ. Λιθουανία 15η, Εσθονία 19η κ.λπ.) ή φημίζονται για τη σοσιαλδημοκρατία τους: η Φινλανδία είναι στην 20ή θέση, η Δανία στην 21η, η Σουηδία στην 38η κ.λπ. Ο προορισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, η Βουλγαρία, βρίσκεται στην 45η θέση με Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας 7,39, όταν στην Ελλάδα είναι 6,93.

Κι όλα αυτά πριν έρθει η πρώτη φορά Αριστερά. Ο δείκτης βασίζεται στα επικαιροποιημένα στοιχεία του 2014 και προσμετρά τον βαθμό οικονομικής ελευθερίας (βαθμίδες προσωπικής επιλογής, δυνατότητα εισόδου στις αγορές, ασφάλεια της ιδιωτικής περιουσίας, κράτος δικαίου κ.λπ.), αναλύοντας τις πολιτικές και τους θεσμούς 159 χωρών ανά τον πλανήτη. Η βαθμολογία της Ελλάδας στις κύριες κατηγορίες καταγράφεται ως εξής: (κλίμακα από το 1 έως το 10, όπου οι μεγαλύτεροι βαθμοί αναδεικνύουν μεγαλύτερο βαθμό οικονομικής ελευθερίας – σε παρένθεση η θέση της Ελλάδας ανά κατηγορία για το 2016):

• Μέγεθος του Κράτους: 4,66 (142η) το 2016 από 4,92 το 2015

• Νομικό Καθεστώς και Προστασία της Ιδιοκτησίας: 5,91 (62η) το 2016 από 5,80 το 2015.

• Πρόσβαση σε Ισχυρό Νόμισμα: 9,70 (15η) το 2016 από 9,54 το 2015.

• Ελευθερία στο Διεθνές Εμπόριο: 7,94 (40ή) το 2016 από 7,59 το 2015.

• Ρυθμιστικό Περιβάλλον: 6,44 (129η) το 2016 από 6,56 το 2015.

Το μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του ΚΕΦίΜ, κ. Μιράντα Ξαφά, παρατήρησε πως «είναι αξιοσημείωτο ότι οι καλύτερες επιδόσεις της Ελλάδας στον Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας είναι στις δύο κατηγορίες στις οποίες η χώρα έχει εκχωρήσει το δικαίωμα άσκησης πολιτικής στην Ε.Ε.: “Σταθερό Νόμισμα” (15η στην παγκόσμια κατάταξη) και “Ελευθερία Διεθνούς Εμπορίου” (40ή). Δυστυχώς και στην ελευθερία διεθνούς εμπορίου η παγκόσμια κατάταξη της Ελλάδας είναι πιθανό να υποβαθμιστεί το 2015-16 λόγω capital controls».

Ο Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας του Κόσμου μετρά τον βαθμό στον οποίο οι πολιτικές και οι θεσμοί των χωρών υποστηρίζουν την οικονομική ελευθερία, κάτι που έχει απτά οικονομικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τον καθηγητή Φρεντ Μακμάν, που είναι επικεφαλής της έρευνας, «η οικονομική ελευθερία οδηγεί στην ευημερία και σε υψηλότερα επίπεδα διαβίωσης, ενώ οι χώρες με τις χαμηλότερες επιδόσεις συνήθως κυβερνώνται από απολυταρχικά καθεστώτα που περιορίζουν τις ελευθερίες και τις ευκαιρίες των πολιτών τους». Ο μέσος όρος κατά κεφαλήν ΑΕΠ των χωρών που βρίσκονται στο τεταρτημόριο με τη μεγαλύτερη οικονομική ελευθερία ήταν 41.228 δολάρια το 2014, ενώ για τις χώρες που βρίσκονται στο τεταρτημόριο με τη λιγότερη οικονομική ελευθερία ήταν μόλις 5.471 δολάρια.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της έρευνας, αν συγκρίνουμε το μέσο εισόδημα του φτωχότερου 10% των οικονομικά ελεύθερων χωρών (11.283 δολάρια) με το μέσο εισόδημα ολόκληρου του πληθυσμού των ανελεύθερων (5.471 δολάρια), προκύπτει ότι οι φτωχοί στις οικονομικά ελεύθερες χώρες έχουν υπερδιπλάσιο εισόδημα από τον μέσο πολίτη των ανελεύθερων.