ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σήμερα η συνάντηση της ΕΣΕΕ με το κλιμάκιο του ΔΝΤ στην Αθήνα

eforia--2

Τις θέσεις της για το ζήτημα του «ακατάσχετου» λογαριασμού για τις επιχειρήσεις και για το «πάγωμα» των ληξιπρόθεσμων οφειλών στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) θα εκθέσει στους εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Οι δύο πλευρές θα έχουν συνάντηση αύριο το μεσημέρι.

Σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, η ΕΣΕΕ προτείνει αυτές να λαμβάνουν χώρα έως του οφειλόμενου ποσού του υπόχρεου και να μη δεσμεύουν το σύνολο των χρηματικών ποσών που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Επιπλέον, προτείνει να δίνεται η δυνατότητα στον κάθε επιχειρηματία να γνωστοποιεί έναν λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα, ο οποίος θα μπορεί, ακόμη και μετά την εντολή δέσμευσης, να τροφοδοτεί τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης με πάγιες τραπεζικές εντολές. Σε ό,τι αφορά τον καθορισμό του «ακατάσχετου» ποσού, η ΕΣΕΕ προτείνει αυτό να εξαρτάται από ιδιαίτερα σημαντικές για τη λειτουργία της επιχείρησης μεταβλητές (π.χ. λειτουργικό κόστος), το οποίο θα εκφράζεται σε ποσοστιαία βάση επί του συνολικού ετήσιου τζίρου της επιχείρησης.

Για το «πάγωμα» των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, η ΕΣΕΕ θα προτείνει αυτό να αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο 2010-2016 και όχι προηγούμενες. Οι οφειλές αυτές σύμφωνα με την ΕΣΕΕ θα πρέπει να επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 1%-1,5% και να αναστέλλονται μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Η ΕΣΕΕ θεωρεί, εξάλλου, ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα και για τους διακοπέντες οφειλέτες του ΟΑΕΕ (έχουν ξεπεράσει τους 245.000). Το «πάγωμα» οφειλών σε συνδυασμό με τη δυνατότητα αποποίησης ασφαλιστικού χρόνου, κατά τον οποίο δεν καταβλήθηκαν εισφορές και ταυτόχρονης παρακράτησης της όποιας οφειλής από τη σύνταξη (και για χρέη άνω των 20.000 ευρώ), πιθανόν να ενεργοποιήσει κάποιους εξ αυτών, από τη στιγμή που θα τους παρέχεται η προοπτική της συνταξιοδότησης.