ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προς σύσταση περιφερειακών επιμελητηρίων

thess

Οχι μόνο δεν θα περιοριστεί ο αριθμός των επιμελητηρίων της χώρας με τη συγχώνευσή τους σε 13 περιφερειακά, όπως είχε πρόσφατα προαναγγείλει το υπουργείο Οικονομίας, αλλά στην πραγματικότητα θα αυξηθούν, καθώς θα συνεχίσουν να λειτουργούν τα υφιστάμενα μαζί με τα νέα. Αυτό προκύπτει από το σχέδιο διαβούλευσης για τις αλλαγές στην επιμελητηριακή νομοθεσία που απέστειλε την Τετάρτη στα επιμελητήρια της χώρας ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή κ. Αντώνης Παπαδεράκης και παρουσιάζει σήμερα η «Κ».

Ειδικότερα, προτείνεται η δημιουργία έπειτα από τέσσερα χρόνια Περιφερειακών Επιμελητηρίων στις 13 περιφέρειες της χώρας. Προβλέπονται οι ακόλουθες εξαιρέσεις: στην Περιφέρεια Αττικής θα ιδρυθούν τα επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιά, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα ιδρυθούν τα επιμελητήρια Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διατηρούνται τα επιμελητήρια Κυκλάδων και Δωδεκανήσου ως έχουν.

Σύμφωνα με το τελευταίο σχέδιο που απέστειλε ο κ. Παπαδεράκης, τα υφιστάμενα επιμελητήρια που υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως Τοπικά Επιμελητήρια, αφού προηγηθεί συγχώνευση μεικτών και αμιγών με διακριτή και ευέλικτη δομή. Πρόκειται για αρκετά διαφορετική διατύπωση σε σχέση με όσα ο ίδιος είχε ανακοινώσει κατά την πρόσφατη γενική συνέλευση της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, ο γ.γ. Εμπορίου είχε ανακοινώσει ότι τα υφιστάμενα επιμελητήρια θα λειτουργούν, όταν γίνουν τα περιφερειακά επιμελητήρια, ως επιμελητηριακές ενότητες. Η αλλαγή αυτή αποδίδεται από την επιμελητηριακή κοινότητα στις αντιδράσεις που υπήρξαν από μερίδα των επιμελητηρίων στο αρχικό σχέδιο. Αλλες σημαντικές αλλαγές που προτείνει το υπουργείο Οικονομίας είναι οι ακόλουθες:

• Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) προτείνεται να αποτελέσει και το μητρώο των μελών των επιμελητηρίων.

• Θα εξαιρούνται από την υποχρεωτική εγγραφή στο ΓΕΜΗ οι ατομικές επιχειρήσεις που αφορούν τις εξής δραστηριότητες: φαρμακοποιοί, ιατροί, λογιστές-οικονομολόγοι, μηχανικοί, αγρότες και δικηγόροι. Για τις υπόλοιπες ατομικές επιχειρήσεις θα οριστούν χαμηλά τέλη εγγραφής και τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ.

• Η συνδρομή εξακολουθεί να μην είναι υποχρεωτική, αλλά όσοι την καταβάλλουν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε «πακέτο» παρεχόμενων υπηρεσιών. «Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί η ορατότητα των ωφελειών της προαιρετικής συνδρομής και είναι δυνατή η αύξηση των εσόδων των επιμελητηρίων», αναφέρεται στο σχέδιο του υπουργείου Οικονομίας.

• Καταργείται η υποχρέωση έγκρισης ισολογισμών από ορκωτούς λογιστές, ενώ θα τεθούν λειτουργικά και ποσοτικά κριτήρια για την επιχορήγηση δραστηριοτήτων από τα επιμελητήρια. Η υποχρέωση θα εξακολουθεί να ισχύει για όσα επιμελητήρια έχουν συστήσει ή συμμετέχουν σε εταιρείες.

• Θα τεθούν ποσοτικά όρια και στη χρηματοδότηση εκδοτικών δραστηριοτήτων και ενεργειών προβολής των επιμελητηρίων.

• Θα επιτρέπεται υπό όρους η ίδρυση εταιρειών από τα επιμελητήρια ή η συμμετοχή τους σε εταιρείες. Τα επιμελητήρια θα μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις έργου με τις εν λόγω εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες θα εκτελούν το 50% του οικονομικού αντικειμένου του έργου με ίδια μέσα.

• Με απόφαση του υπουργού Οικονομίας θα συσταθεί Πειθαρχικό Συμβούλιο με αρμοδιότητες επί των υπαλλήλων όλων των επιμελητηρίων της χώρας.

• Εξετάζεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τη διεξαγωγή των επιμελητηριακών εκλογών.