ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διευκρινίσεις ΙΚΑ για διαδοχική ασφάλιση

ika

Διευκρινίσεις για τον τρόπο απονομής σύνταξης στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης παρέχει το ΙΚΑ, από τις οποίες προκύπτει ότι η αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται ώστε να λάβει κάποιος σύνταξη από τον φορέα για τον οποίο αναγνωρίζονται τα πλασματικά.

Αναλυτικά, τονίζεται ότι η σύνταξη απονέμεται από τον τελευταίο φορέα που ήταν ασφαλισμένος ο δικαιούχος. Προϋποθέσεις είναι να έχουν πραγματοποιηθεί 1.500 ημέρες ασφάλισης (Η.Α.) στον συγκεκριμένο φορέα, από τις οποίες οι 500 Η.Α. την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης ή τη διακοπή της ασφάλισης ή 1.000 Η.Α. από τις οποίες τις 300 Η.Α. την τελευταία πενταετία.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται σχετική γνωμοδότηση (408/1995) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία οι 1.500 ημέρες εργασίας πρέπει να είναι ημέρες πραγματικής εργασίας, χωρίς να υπολογίζεται τυχόν πλασματικός χρόνος ασφάλισης, όπως είναι για παράδειγμα ο χρόνος ανεργίας.

Εξαίρεση αποτελεί μόνο η στρατιωτική υπηρεσία, η οποία λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη συμπλήρωση των 1.500 ή των 1.000 ημερών ασφάλισης, καθώς και για τις 300 ημέρες ασφάλισης, στις περιπτώσεις αναπηρίας ή θανάτου και εφόσον συμπίπτουν χρονικά με τις 1.000 ημέρες ασφάλισης.