ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποια είναι τα πέντε μέλη της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Διορίστηκαν τα μέλη της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία από τον Ιανουάριο του 2017 θα διαδεχθεί τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Με την υπογραφή της σχετικής απόφασης υλοποιήθηκε ένα από τα δεκαπέντε προαπαιτούμενα που θα οδηγήσει στην εκταμίευση της υποδόσης των 2,8 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι τα εξής:

1. Νικολίνα Κωστελέτου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

2. Χρήστος Κωτσόγιαννης, καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου Εξετερ (Exeter) του Ηνωμένου Βασιλείου.

3. Εμμανουέλα Τρούλη, λέκτωρ της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

4. Πρόδρομος Βλάμης, ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

5. Γεώργιος Θεοδωρακόπουλος, πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ο κρίσιμος ρόλος του εμπειρογνώμονα

Σημειώνεται ότι κατά τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας της Αρχής, στο Συμβούλιο Διοίκησης θα παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ζητήματα βέλτιστων διεθνών πρακτικών εμπειρογνώμονας με εμπειρία σε ζητήματα φορολογικής διοίκησης που έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό. Τη θέση αυτή σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών καταλαμβάνει ο José Antonio de Azevedo Pereira καθηγητής στο πανεπιστήμιο Οικονομικών της Λισσαβώνας. Ο εμπειρογνώμονας θα μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης χωρίς δικαίωμα ψήφου, έχει τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης στα έγγραφα και στοιχεία της Αρχής με τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, καθώς και τις ίδιες υποχρεώσεις. Κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Διοίκησης, ο υπουργός Οικονομικών δύναται, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να παρατείνει το ανωτέρω χρονικό διάστημα έως πέντε ακόμη έτη.