ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στόχος, η μείωση «κόκκινων» δανείων κατά 40 δισ. έως το 2019

daneia

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς από την επόμενη εβδομάδα οι διοικήσεις των τραπεζών θα είναι υπόλογες για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι τράπεζες έχουν δεσμευτεί να περιορίσουν κατά 40% τα μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα (NPEs) και κατά 50% τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) το διάστημα Οκτωβρίου 2016 έως το τέλος του 2019. Σημειώνεται ότι τα NPEs περιλαμβάνουν τα δάνεια σε καθυστέρηση (NPLs) καθώς και τα δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί.

Σύμφωνα με στελέχη τραπεζών, πρόκειται για φιλόδοξο αλλά εφικτό στόχο αρκεί η οικονομία αρχικά να ανακτήσει τον βηματισμό της το επόμενο διάστημα και κατόπιν να εισέλθει σε ανοδική τροχιά, έστω και ανεμική. Σε μια πιο θετική προοπτική, ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης, οι τράπεζες θα μπορούσαν να πετύχουν πιο γρήγορα αποτελέσματα καλύτερα των στόχων. Αντιθέτως, αν η οικονομία μπει σε νέες περιπέτειες και η ύφεση συνεχιστεί, τότε πολύ δύσκολα θα επιτευχθούν οι στόχοι. Σύμφωνα με τη στοχοθεσία, οι τράπεζες θα πρέπει να περιορίσουν τα NPEs στην Ελλάδα από περίπου 100 δισ. ευρώ σήμερα στα 60 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019, που αντιστοιχεί σε μείωση περίπου 13 δισ. ευρώ ετησίως. Αντίστοιχα τα NPLs θα πρέπει να περιοριστούν από περίπου 73 δισ. ευρώ σήμερα στα 36,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019, που αντιστοιχεί σε μείωση περίπου κατά 12 δισ. ευρώ ανά έτος. Με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι τράπεζες μέσω των σχεδίων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που συμφώνησαν οι διοικήσεις με τον SSM, οι τράπεζες για πρώτη φορά από το ξέσπασμα της κρίσης θα βρεθούν αντιμέτωπες με ισχυρότατη πίεση για την επίτευξη συγκεκριμένων, μετρήσιμων, αποτελεσμάτων στο μέτωπο των «κόκκινων» δανείων. Κάθε τρεις μήνες οι τράπεζες θα αναφέρονται στον SSM και αν οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται θα υπάρχουν επιπτώσεις.

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, η πίεση θα είναι σταδιακή και κλιμακωτή. Μέχρι τα μέσα του 2017 δεν θα υπάρχουν δραστικές ποινές, ωστόσο από εκεί και μετά οι τράπεζες θα υποχρεωθούν σε πρόσθετες διορθωτικές ενέργειες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ακόμη και υποχρεωτικές ρευστοποιήσεις πακέτων «κόκκινων» δανείων. Πρόκειται για εξαιρετικά αυστηρή κίνηση συμμόρφωσης καθώς ουσιαστικά συνεπάγεται βεβιασμένες πωλήσεις προβληματικών δανείων, συναλλαγές που μπορούν να γίνουν μόνο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, επιβαρύνοντας με ζημίες τις τράπεζες. Η πώληση χαρτοφυλακίων δανείων σε τιμή χαμηλότερη από τις προβλέψεις που έχει διενεργήσει η τράπεζα συνεπάγεται ζημίες που μειώνουν την κεφαλαιακή βάση, κάτι που σε δεύτερο χρόνο θα απαιτήσει την αναπλήρωση των κεφαλαίων μέσω αυξήσεων κεφαλαίου. Στο πλέγμα των διορθωτικών μέτρων στα οποία θα υποχρεώνει ο SSM τις τράπεζες που θα εμφανίζουν αστοχίες, περιλαμβάνονται διοικητικές αλλαγές, με την αντικατάσταση των ανώτατων διοικητικών στελεχών των τραπεζών που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Ακόμα περισσότερο, σε περιπτώσεις αδυναμίας ανταπόκρισης στους στόχους, οι τράπεζες μπορεί να υποχρεώνονται και σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.