ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη ΓΓΔΕ για έλεγχο υποθέσεις του ΣΔΟΕ

01s100oikonomikwn

Συνολικά 18 επιτροπές συστήνονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αποτελούμενες από 54 εφοριακούς και τελωνειακούς που θα αποφασίσουν ποιες από τις 25.000 υποθέσεις που βρίσκονται στα συρτάρια του ΣΔΟΕ θα μεταφερθούν στη ΓΓΔΕ για έλεγχο.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής, συγκροτούνται 18 επιτροπές παραλαβής των υποθέσεων ανά την Ελλάδα.

1. Κάθε επιτροπή παραλαβής της ΓΓΔΕ παραλαμβάνει το φυσικό αρχείο των υποθέσεων που τηρούνται, από αντίστοιχη επιτροπή παράδοσης της Ειδικής Γραμματείας του ΣΔΟΕ.

2. Κάθε υπόθεση παραλαμβάνεται συνοδευομένη, κατά περίπτωση, με το σύνολο των δεδομένων και στοιχείων (εντύπων και ηλεκτρονικών) που τη διαλαμβάνουν.

3. Για την παράδοση – παραλαβή εκάστης υπόθεσης συντάσσεται σχετικό «Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής».

4. Κατά τη διαδικασία παράδοσης – παραλαβής οι τελευταίοι υπεύθυνοι ελεγκτές που η οργανική τους θέση μεταφέρθηκε στη ΓΓΔΕ, παρίστανται και συνδράμουν την Επιτροπή Παραλαβής στην παραλαβή των υποθέσεων που χειρίζονταν.

Ειδικότερα, οι επιτροπές παραλαβής ελέγχουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο κάθε υπόθεσης, σε σχέση με αυτά που αναλυτικά και διακεκριμένα αναγράφονται στο πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής που συντάχθηκε και υπογράφηκε κατά την αποχώρηση του τελευταίου υπεύθυνου ελεγκτή από την Ειδικού Γραμματεία του ΣΔΟΕ.